Om Fullmaktskollen

Fullmaktskollen.se är en tjänst för att hantera fullmakter för pensioner och livförsäkringar. Fullmaktskollen.se gör det enkelt för privatpersoner och företag att få överblick över sina fullmakter och hur länge de gäller. I tjänsten går det också att skriva under fullmakter och återkalla dem.

Fullmaktskollen.se gör hanteringen av fullmakter effektiv och säker och minskar administrationen för försäkringsaktörerna.

Gratis för privatpersoner och företag

Tjänsten är kostnadsfri för privatpersoner och företag. Den finansieras via avgifter från de försäkringsaktörer som ansluter sig till tjänsten.

Bakgrund till Fullmaktskollen

Fullmaktskollen.se lanserades 2016 och drivs av Fullmaktskollen i Sverige AB. Det är ett icke-vinstdrivande aktiebolag som ägs gemensamt av Svensk Försäkring och Svenska försäkringsförmedlares förening. Pensionsmyndigheten innehar ordförandeposten i bolaget.

Fullmaktskollen i Sverige AB är ett resultat av den statliga e-delegationens arbete med att skapa ett e-samhälle. Arbetet med fullmaktskollen.se startade redan 2011 med en studie om hur staten skulle kunna skapa en nationell tjänst med syfte att visa medborgarna vilka fullmakter de lämnat till olika myndigheter och företag.

Medelålders kostymklädd man som klivit ur bilen med utsikt över stan i bakgrunden