Välkommen till Fullmaktskollens partnersida

Här hittar du nyheter och information om hur du ansluter dig och använder tjänsten. Här hittar du som är utvecklare också all teknisk information om hur du ansluter ert system till Fullmaktskollens system.