Nyheter

Byte av certifikat för produktionsmiljön

Nyheter | 17 apr 2024

Den 6 maj kl 18.00 byter Fullmaktskollen certifikatet för api.fullmaktskollen.se. Det innebär att anslutna system måste uppdatera för att stödja autentisering av anrop från Fullmaktskollen. Här hittar information om Fullmaktskollens certifikat.

Driftsättning av 2024.1 till produktionsmiljön

Nyheter | 23 jan 2024

Nu har vi släppt årets första version av Fullmaktskollen till produktionsmiljön.

Driftsättning av 2024.1 till testmiljön.

Nyheter | 15 jan 2024

Måndagen den 15 januari lägger vi ut en ny systemrelease till testmiljön. Versionen innehåller inga förändringar som kräver åtgärder hos anslutna aktörer.

Tisdag den 23 januari lägger vi ut versionen i produktionsmiljön. Den nya versionen innehåller mindre rättningar och förbättringar. Läs mer här.

Bankpension byter namn till PRI

Nyheter | 30 nov 2023

I tjänsten finns Bankpension som valbar mottagare för att ta emot och granska fullmakt. Bankpension är sedan länge del av PRI Pensions-och stiftelsetjänst och byter nu namn i tjänsten till PRI. PRI svarar på fullmakter som rör förmåner intjänande inom BTP och FTP-planerna.

Ändringen genomförs i tjänsten den 8 december.

Driftsättning av version 2023.4 till produktionsmiljön

Nyheter | 28 nov 2023

Idag kl 18.00 har vi ett kortare driftsavbrott när vi lägger ut en ny systemversion till produktion. Läs mer om nyheter i versionen här

Fullmaktskollens prislista 2024

Nyheter | 24 nov 2023

Fullmaktskollens styrelse har fattat beslut om prislista 2024  (bilaga B och underbilaga till bilaga B i anslutningsavtalet). Du hittar dokumenten (anslutningsavtal gällande från 2024-01-01) under Avtal inkl. Prislista. Observera att ev. önskemål om att höja abonnemangsnivå som fullmaktshavare ska vara kansliet tillhanda senast den 30 november om den nya nivån ska gälla från 1 januari 2024.

Driftsättning av 2023.4 till testmiljön

Nyheter, Störningar, Systemunderhåll, Systemversioner | 23 nov 2023

Torsdagen den 23 november lägger vi ut en ny systemrelease till testmiljön. Versionen innehåller inga förändringar som kräver åtgärder hos anslutna aktörer.

Tisdag den 28 november lägger vi ut versionen i produktionsmiljön. Den nya versionen innehåller mindre rättningar och förbättringar men också fyra nya metoder för att hantera koder och kontaktpersoner. Läs mer här.

Driftsättning av version 2023.3 till produktionsmiljön

Nyheter | 7 nov 2023

Kl 18.00 den 7 november påbörjas driftssättning av en ny systemversion. Systemet beräknas vara uppe igen kl 20.00

Driftsättning av version 2023.3 till testmiljön

Nyheter | 27 okt 2023

Nu har vi lagt ut en ny systemversion i produktionsmiljön.

Byte av certifikat för testmiljön

Nyheter | 19 okt 2023

Den 20 oktober byter Fullmaktskollen certifikat för testmiljön, d v s api-int.fullmaktskollen.se.

System som tar emot anrop från Fullmaktskollen måste uppdateras så att de autentiserar anrop med det nya certifikatet.

Driftsättning av version 2023.2

Nyheter | 5 sep 2023

Nu finns en ny version av systemet i produktion. Som du ser så har startsidan och våra partnersidor ett nytt utseende och alla användare loggar in på samma ställe på startsidan.

Driftsättning av version 2023.2 till testmiljön

Nyheter | 21 aug 2023

Nu har vi lagt ut en ny systemversion i testmiljön. Som du ser så har tjänsten och partnersidan ett delvis nytt utseende och vi har uppdaterat större delen av informationen för våra anslutna aktörer.

När systemversionen går i produktion så kommer du att ha tillgång till de nya partnersidorna med allt nytt innehåll, men tills vidare hänvisar vi dig till den gamla partnersidan på www.fullmaktskollen.se/partner.

Byte av certifikat för produktionsmiljön

Nyheter | 2 maj 2023

Den 30 maj 2023 byter vi certifikat för api.fullmaktskollen.se. Det innebär att anslutna system måste uppdatera för att stödja autentisering av anrop från Fullmaktskollen. Här hittar information om Fullmaktskollens certifikat.

Chubb inte längre valbar som mottagare av fullmakter

Nyheter | 26 apr 2023

Fr o m 1 maj kommer Chubb inte längre att vara valbara som mottagare av fullmakter.

Driftsättning av underhållsrelease 2023.1

Nyheter | 21 mar 2023

I kväll 2023-03-21 kl 18 driftsätter vi underhållsrelease 2023.1 till Fullmaktskollens produktionsmiljö

Releasen innehåller inga ändringar som kräver åtgärder på er sida.

Mvh Fullmaktskollens förvaltning

Nu finns version 2022.5 i produktion

Nyheter, Systemversioner | 20 dec 2022

Nu är en ny version av Fullmaktskollen tillgänglig för alla användare. Läs mer om vad som är nytt.

Information angående allvarlig säkerhetsincident hos Softronic

Nyheter | 5 dec 2022

Softronic är en av Fullmaktskollens leverantörer. Softronic gick i fredags ut med information om att de drabbats av en allvarlig säkerhetsincident. Fullmaktskollen är inte driftkund hos Softronic och påverkas inte direkt av nedstängningen. Fullmaktskollens tjänst är tillgänglig som vanligt.

Köer i systemet [Löst]

Nyheter | 5 dec 2022

Det är för närvarande köer i systemet. Det innebär bl.a. att sms/mejl till kunder kan försenas. Kunder kan alltid gå in i tjänsten och skriva på fullmakter även om inte sms/mejl kommit fram.

Arbete pågår för att åtgärda problemet.

Nu finns en förbättrad version av 2022.4 i produktion

Nyheter | 29 nov 2022

Versionen innehåller inga förändringar som kräver anpassningar hos ansluta system.

Vi planerar att släppa ytterligare en version, 2022.5 före årsskiftet.

Ny underhållsrelease av 2022.4 släpps på tisdag 29 nov kl 18.00

Nyheter | 24 nov 2022

Nästa vecka på tisdag, dvs 2022-11-29 släpper vi en underhållsrelease till Fullmaktskollens produktionsmiljö vid kl 18.

Vi hoppas på max nedtid < 30min men varnar ändå för att det kan uppstå eventuella störningar i ca 2 h.

Det har inte gjorts några ändringar i systemet som kräver justeringar hos ansluta system.

Nya avtalshandlingar och prislista för 2023 är publicerade.

Nyheter | 23 nov 2022

Läs mer under Kundavtal

Nu finns version 2022.4 i produktion

Nyheter | 25 okt 2022

DKV Hälsa är nu systemanslutna

Nyheter | 7 sep 2022

DKV Hälsa är nu fullt ut systemanslutna och har retroaktivt svarat ja eller nej på alla kundfrågor. Det innebär att en fullmaktshavare som tidigare har skickat en fullmakt till DKV Hälsa via Fullmaktskollen nu kan se svaret Ej Kund/Kund på fullmaktssidan.

Nu finns version 2022.3 i produktion

Nyheter, Systemversioner | 31 aug 2022

Nu finns version 2022.3 tillgänglig för alla användare. Versionen kräver inga förändringar i anslutna aktörers system.

Nu arbetar vi på version 2022.4 som kommer att släppas till testmiljön under oktober.

Nu finns version 2022.2 i produktion

Nyheter | 17 aug 2022

Underhållsrelease av 2022.1

Nyheter | 12 apr 2022

Idag har vi släppt en ny version av 2022.1 med några mindre buggfixar. Läs mer här.

Nu finns version 2022.1 i produktion

Nyheter | 9 mar 2022

Fullmakter till Pensionsmyndigheten

Nyheter | 26 jan 2022

Pensionsmyndigheten har bett oss uppmärksamma er på att de får många fullmakter som saknar de uppgifter som behövs för att de ska kunna besvaras. 

Pensionsmyndigheten skickar alla fullmaktssvar via vanlig post och behöver därför alltid uppgift om fullmaktshavarens postadress på fullmakten. Läs mer i Användarhandledningen på sidan 19 hur texten ska utformas ( se nedan).

Om du skapar dina fullmakter i ett annat system, t ex Bonnaya, Leo eller Webcap bör du kontakta din systemleverantör om du är osäker på hur uppgifterna till Pensionsmyndigheten ska hanteras.

Vi är tacksamma om ni alla kan säkerställa att ni bara anger Pensionsmyndigheten som mottagare i de fall ni vill ha information ifrån dem och att ni då anger den information som Pensionsmyndigheten behöver för att kunna svara.

================

Ur Användarhandledning Fullmaktshavare och BKP, sid 19

Under mottagarinformation går det att skicka med ett meddelande till mottagande BKP. Vissa BKP har framfört önskemål på information de behöver få i mottagarfältet för att kunna handlägga fullmakten.

Pensionsmyndigheten

Behöver besked om vart svar ska skickas (postadress) samt vilken typ av information som efterfrågas. För att spara plats i ”meddelanderutan” så kan följande förkortningar användas:

  • Årsbesked = ÅB
  • Poäng (pensionspoäng) = PP
  • Pensionsunderlag = PGI

Ett förslag på skrivning i meddelanderutan skulle kunna vara:

Till PM: AB till Bolaget xxx, Box 111, 111 111 Staden 

Ny version 2021.4.1 i produktion

Nyheter | 7 dec 2021

Nu finns en ny version av Fullmaktskollen i produktion. Versionen innehåller endast mindre interna förbättringar som inte påverkar systemanslutna aktörer.

Fullmakter på engelska

Nyheter | 26 nov 2021

Nu finns Fullmaktskollen fullmaktsblanketter även på engelska. Ladda ner nya blanketter här.

Ny information gällande hantering av fullmakter hos Trygg-Hansa

Nyheter | 25 nov 2021

TryggHansa har bett oss meddela följande

Information från TryggHansa

Från den 26 november kan du skicka in mäklade fullmakter till oss igen.

På grund av tekniska problem har vi inte kunnat registrera några fullmakter under perioden 2021-11-09 – 2021-11-25. Har du skickat in en fullmakt till oss under den här perioden ber vi dig skicka in den igen, då den inte har registrerats.

Information gällande hantering av fullmakter hos Trygg-Hansa [Löst]

Nyheter | 17 nov 2021

TryggHansa har bett oss meddela att de har problem i sin miljö. Se meddelande från Trygg-Hansa nedan. Vänligen observera att Fullmaktskollens tjänster fungerar som tidigare.

Nu finns version 2021.4 i produktion.

Nyheter | 9 nov 2021

Versionen innehåller interna förbättringar och buggfixar. Aktuell dokumentation finns här.

Vi har bland annat åtgärdat ett problem som gav upphov till ett fel vid val av kontaktuppgifter i samband med signering.

Nu arbetar vi vidare med version 2022.1 som bland annat innehåller en funktion som gör det möjligt för anslutna aktörer att själva testa sina egna API:er från Fullmaktskollens tjänst. Vi kommer också att lansera möjligheten för en organisation att ändra omfattning på en förmedlingsfullmakt, t ex från att gälla alla anställda till att bara omfatta vissa anställda, utan att fullmaktshavaren behöver lägga upp en ny fullmakt.

Nu finns version 2021.3 i produktion

Nyheter | 22 sep 2021

Här finns aktuell dokumentation. Versionen kräver inga ändringar hos anslutna aktörer.

Versionen innehåller följande förbättringar

– Vid överlåtelse av fullmakter så ändras alla förmedlarkoder på överlåtna fullmakter. Inte bara koder för de BKPer som har en prenumeration på fullmakten.

– Det går nu att ladda ner överlåtelseunderlag för konton med större fullmaktsbestånd, utan att det blir en time-out.

– Ny end-point för BKP:er skapar möjlighet att ändra svar på redan besvarade kundfrågor och få en gällande fullmakt ”pushad” till det egna systemet, i ett anrop. Läs mer här.

– Vi har också förbättrat API-beskrivningarna i dokumentationen.

Vi planerar att lägga ut versionen i produktion den 22 september kl 18.00

I samband med produktionssättningen 22 september kommer vi att namnändra ACEtill Chubb, men de behåller samma PresenteePartyRegistrationNumber.

Vardia har tagits bort som BKP

Nyheter | 15 sep 2021

Vardia är inte längre valbara som mottagare av fullmakter

Nu finns version 2021.2 i produktion

Nyheter | 24 aug 2021

Här finns aktuell dokumentation. Versionen kräver inga ändringar hos anslutna aktörer.

Nytt i denna version är

– Händelselogg. Läs mer om funktionen här.

Vi planerar att lägga ut versionen till produktion tisdagen den 24 augusti kl 18.00.

Bliwa är nu systemanslutna

Nyheter | 23 jun 2021

Bliwa är nu fullt ut systemanslutna och har retroaktivt svarat ja eller nej på alla kundfrågor. Det innebär att en fullmaktshavare som tidigare har skickat en fullmakt till Bliwa via Fullmaktskollen nu kan se svaret Ej Kund/Kund på fullmaktssidan.

Nu finns version 2021.1 i produktion

Nyheter | 3 maj 2021

Vu finns version 2021.1 tillgänglig för alla användare och ni har fr o m nu ändrat versionsnumreringen till årtal och versionsnr. Detta är således den första versionen i år med den nya versioneringen. Den kräver inga ändringar hos systemanslutna aktörer.

Nytt i denna version är

– Förbättrad cookiehantering

– Villkor på engelska 

Nu ligger 1.3.17 i produktion

Nyheter | 25 mar 2021

Versionen kräver inga förändringar hos anslutna system men innehåller följande förbättringar.

– Ny mottagarlista

Listan med mottagare som visas på fullmaktssidan i webbtjänsten har fått ett nytt innehåll. Läs mer här

– Vanliga frågor i kontaktformuläret

Kontaktformuläret på www.fullmaktskollen.se/kontakt har förbättrats. Det innehåller svar på de vanligaste frågorna som ställs till kundtjänsten. 

– Ett antal mindre rättningar och interna förbättringar

Idun Liv – ny mottagare av fullmakter

Nyheter | 15 mar 2021

Idun Liv är nu systemanslutna och tar emot fullmakter via Fullmaktskollen.

Nu ligger 1.3.16 i produktion

Nyheter | 10 mar 2021

Version 1.3.16 är nu tillgänglig för alla användare

Versionen innehåller följande ändringar:

– Interna förberedelser för fullmakter på engelska

– Stöd för att automatiskt skicka mail till servicedesk hos anslutet system vid problem i kommunikationen

– Förbättrad hantering av kontaktuppgifter för fullmaktsgivare

– Förbättrade underlag för hantering av överlåtelser

Ny underhållsrelease

Nyheter | 15 feb 2021

2021-02-16 mellan 18.00 och 20.00  kommer vi att lägga ut en underhållsrelease av version 1.3.15 i produktion för att rätta några fel. Vi har åtgärdat buggen som gav fel vid radering av ej signerade fullmakter och samtidigt gjort förändringar som ska minska problem med databaslåsningar som ibland gav upphov till 500-fel när nya fullmakter skapades.

Futur Pension är nu systemanslutna

Nyheter | 15 feb 2021

Futur Pension är nu fullt ut systemanslutna och har retroaktivt svarat ja eller nej på alla kundfrågor. Det innebär att en fullmaktshavare som tidigare har skickat en fullmakt till Futur Pension via Fullmaktskollen nu kan se svaret Ej Kund/Kund på fullmaktssidan.

Driftstörningar [Löst]

Nyheter | 18 dec 2020

Kl 16:33 Nu verkar störningarna ha minskat, men vi fortsätter att övervaka systemet under eftermiddag och kväll.

Kl 14:06 För närvarande har vi driftsstörningar i vår produktionsmiljö som påverkar både webbanvändare och anslutna system. Vi jobbar med frågan och lägger ut mer information när vi vet mer. 

Ny version 1.3.15.2 nu i produktion

Nyheter | 16 dec 2020

Vi har lagt ut en ny version av 1.3 15.2 som förbättrar och förenklar hanteringen av överlåtelser. Läs mer här.

Version 1.3.15.1 nu i produktion

Nyheter | 2 dec 2020

Nu finns version 1.3.15.1 i produktion som löser några kvarvarande buggar som inte kom med i 1.3.15.

   – Vi har tagit bort spårning av besökare på sidan som tidigare gjordes med hjälp av Google Analytics.

   – Löst problemet med att vissa fullmakter inte raderades även om de inte signerades inom 30 dagar.

Version 1.3.14.1 nu i produktion

Nyheter | 30 sep 2020

Vi har bytt mail-leverantör för den e-post som tjänsten skickar till fullmaktsgivare och BKPer och gjort en del prestandaförbättringar.

Problem med BankID [Löst]

Nyheter | 28 sep 2020

Under dagen har vår leverantör CGI haft problem med BankID-tjänsten vilket påverkat inloggningen i alla våra tjänster

Version 1.3.14 nu i produktion

Nyheter | 8 sep 2020

1. Överlåtelse av bestånd

I den här versionen är det möjligt att överlåta fullmakter mellan fullmaktshavare. Läs mer här.

2. Anslutningsinformation på kontosidan

Nu kan ni själva se om och varför en ev transaktion inte når fram till era system. Om Fullmaktskollen inte kan kommunicera med ert system av någon anledning så köar vi transaktionerna och gör nya försök var 5:e minut. I inloggat läge som administratörer kan ni själva se vad som ligger i kö och vilket felmeddelande ert system skickar till oss (se bild 1).

Vi visar

– Tidpunkt för det första försöket att skicka

– Tidpunkt för senaste försök att skicka

– Tekniskt felmeddelande

– Typ av meddelande (Request)

– Identitet på den fullmakt som meddelandet avser (POA-ID)

3. VerifyCustomer – Förbättrat anrop för att kontrollera fullmakt

Som systemansluten BKP kan ni använda VerifyCustomer-anropet för att kontrollera om en angiven fullmaktshavare har en gällande fullmakt för en angiven fullmaktsgivare, även om ni tidigare inte tagit emot fullmakten från Fullmaktskollen (läs: inte fått en portvaktsfråga).