Kontakt

Hur hanteras fullmakter för enskild firma

Hantering runt fullmakter och enskild firma kan skilja mellan bolagen som tar emot och granskar fullmakter. Du bör därför kontakta de aktuella bolagen direkt för att säkerställa hur deras hantering av fullmakter för enskild firma ser ut.

Hur fungerar det med skyddad identitet?

Fullmaktskollen har ingen särskild hantering för personer med skyddad identitet. För att registrera en person i tjänsten som ska skriva under sin fullmakt behöver förutom namn även kontaktuppgifter anges (mejl och/eller mobilnummer).

Det är personuppgiftsansvarigs, i detta fall fullmaktshavaren,  ansvar att hantera sina kunders personuppgifter enligt gällande regler.

Vi lagrar bara uppgifter om namn, personnummer och e-post eller mobilnummer. Inget om personers adress.

Om man har ett svenskt personnummer som är kopplat till ett BankID så bör det fungera även om man har skyddad identitet.

Saknar återkoppling om kundens innehav från vissa mottagare av fullmakter

Det kan finnas olika anledningar till varför ni inte får återkoppling om kundens innehav.

  1. Vissa av våra anslutna aktörer är inte systemanslutna utan alla fullmakter mejlas, som PDF-filer, till en e-postadress som de ha angivit. Dessa aktörer får PDF-filer från Fullmaktskollen, bifogade i ett mejl per fullmakt, som mejlas till mottagaren så snart fullmaktsgivaren skrivit under fullmakten. Beroende på interna processer hos mottagarna och hur PDF-filerna hanteras när de kommit till den angivna e-postlådan, hos respektive mottagare av fullmakten, kan det ibland ta lite längre tid att få svar angående kundens innehav.
  2. När kunden skrivit under fullmakten skickas en inledande kundfråga till respektive mottagare, om de är systemanslutna, där de måste svara Ja eller Nej på om det finns en kundrelation med fullmaktsgivaren. Om de svarar Nej får de inte tillgång till fullmakten och kommer därmed inte att skicka någon information om kundens innehav.
  3. Om mottagaren är systemansluten och svarat Ja på kundfrågan men ingen information om kundens innehav skickats till fullmaktshavaren måste mottagaren av fullmakten undersöka vad som har hänt.
Hur begränsar man en fullmakt till att gälla för endast ett eller några försäkringbolag?

Fullmaktskollens utformning av fullmakter saknar idag stöd för att begränsa dem så att de bara gäller mot ett eller några utpekade försäkringsbolag. 

Fullmaktskollen kan därmed inte hantera dessa fullmakter utan dessa måste hanteras direkt med önskad mottagare

Hur löser man en krock mellan flera förmedlingsfullmakter som omfattar samma anställda?

När en person eller flera personer förekommer på minst en annan förmedlingsfullmakt innebär det att det redan finns en gällande förmedlingsfullmakt som omfattar samma anställda inkl. den/de som ni har namngett.

Den gällande fullmakten måste antingen uppdateras till att omfatta Samtliga anställda med undantag för angiven person/personer eller så måste den återkallas för att er fullmakt ska kunna skrivas under.

Det är endast en företrädare för organisationen som kan ändra vilka anställda som ska omfattas på en gällande fullmakt.

Det finns en gul informationsruta högst upp på själva fullmakten som beskriver de olika alternativ till lösning som finns och om man klickar på länkarna i den gula rutan kommer man till ett förslag på lösning.

Om kunden anser att föreslagen lösning är korrekt kan hen skriva under fullmakten igen med sitt BankID. Därefter kommer er fullmakt att kunna skrivas under.

Här kan ni läsa mer hur Fullmaktskollen hanterar parallella förmedlingsfullmakter

Hur kodar man om en fullmakt?

Det finns idag inget stöd för att göra en massuppdatering av en förmedlares koder på flera fullmakter samtidigt.

Om ni vill ändra förmedlarkod eller byta förmedlare på en fullmakt så gör ni så här:

  1. Klicka på Sök fullmakter
  2. Skriv in kundens person- eller organisationsnummer och klicka på Sök
  3. Klicka på fullmakten i listan
  4. Klicka på knappen Skicka om fullmakten
  5. Välj Välj från lista under Mottagare av fullmakten och kryssa för försäkringsbolagen du vill skicka till.
  6. Fyll i den nya koden i kodrutan för försäkringsbolaget
  7. Klicka på knappen Skicka igen

När en pappersfullmakt skickas in till fullmaktskollen@tps.banctec.se sker inläsning till Fullmaktskollen klockan 14 varje dag. Om mejlet med PDF-filen kommer efter klockan 14 kommer fullmakten att läsas in nästkommande dag.

Läs mer om hur det fungerar med hantering av pappersfullmakter i Fullmaktskollen.

Fullmaktskollen har valt att använda BankID vilket innebär att man måste ha svenskt personnummer för att skriva under fullmakter. Kraven och specifikationerna för hur Fullmaktskollen ska fungera har tagits fram tillsammans med Svenska Försäkringsförmedlares Förening (SFM).

Om firmatecknare saknar svenskt personnummer kan de ge en ställningsfullmakt till någon inom företaget som har svenskt personnummer och som kan företräda firmatecknaren vid hantering av organisationens fullmakter i Fullmaktskollen. Om det inte finns någon anställd med svenskt personnummer som kan få en ställningsfullmakt för att företräda firmatecknaren, kontakta mottagande bolag direkt för att se om det finns en lösning då fullmakten måste hanteras utanför Fullmaktskollen.

Fullmaktskollen kan i dagsläget inte hantera personer som saknar svenskt personnummer.

Om firmatecknare saknar svenskt personnummer kanske de kan ge en ställningsfullmakt till någon inom företaget som har svenskt personnummer och som kan företräda firmatecknaren vid hantering av organisationens fullmakter i Fullmaktskollen.

Vid behov av att hantera fullmakter med samordningsnummer kontakta mottagande bolag direkt för att se om det finns en lösning.

Det beror troligen på att det redan finns en förmedlingsfullmakt som omfattar samma anställda.

När det redan finns en gällande förmedlingsfullmakt som omfattar samtliga anställda så måste man lösa ”krocken” som uppstått för att Skriv under fullmakt-knappen ska visas.

I den gula rutan högst upp på den nya fullmakten beskrivs vad som behöver göras och om man klickar på länkarna i den gula rutan kommer man till ett förslag på hur det kan lösas.

Om kunden anser att lösningen är korrekt kan hen skriva under ändringen och därefter kan hen skriva under den nya fullmakten då Skriv under knappen nu ska vara synlig.

Här kan du läsa mer om hur Fullmaktskollen hanterar parallella förmedlingsfullmakter.

Här kan du läsa mer om vad som händer vid en transport och vilken information som skickas till kunder – Transport av fullmakter

När du skapar en ny fullmakt, direkt på fullmaktskollen.se eller via annat system (som t.ex. Leo, Bonnaya, Webcap mm) så skickar Fullmaktskollen ett mail, SMS eller både och till din kund – utifrån de kontaktuppgifter du angett på fullmakten.

Mailet kan t.ex. se ut enligt bilden nedan och innehåller en länk till www.fullmaktskollen.se där kunden kan logga in med BankID för att skriva under fullmakten.

Om kunden inte fått något mejl eller sms kan de ändå logga in i direkt på www.fullmaktskollen.se och skriva under fullmakten – mejlet är endast för information om att det finns en ny fullmakt att skriva under och innehåller inte någon personlig länk som måste användas för att kunna skriva under fullmakten.

 

 

Hittade du inte svaret på din fråga? Sök bland våra övriga  frågor och svar här eller kontakta vår kundtjänst genom att välja fliken Kontakta oss ovan.

 

Kontakta oss gärna om du har frågor eller synpunkter.

Du når vår kundtjänst på 0771-80 88 00. Du kan också skriva till oss genom att fylla i formuläret (max 2000 tecken).

När du kontaktar Fullmaktskollen kommer vi att hantera dina uppgifter för att ge dig svar på dina frågor. Du bör undvika att ta med personlig information som inte är nödvändig. Här kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller synpunkter.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.