Ordlista

Här hittar du förklaringar till en del ord om fullmakter, försäkringar och pension som används här i tjänsten. Sidan Frågor och svar kan också hjälpa dig om du vill veta mer.

Allmän pension

Allmän pension är den pension du har rätt till enligt lag och som betalas ut av Pensionsmyndigheten. Den allmänna ålderspensionen består av inkomstpension, tilläggspension, premiepension och garantipension.

Allmän tilläggspension (ATP)

Tidigare hade Sverige ett pensionssystem som bestod av folkpension och ATP. Nu är det ersatt av allmän pension.

Förmedlingsfullmakt

En förmedlingsfullmakt ger någon rätt att utföra åtgärder med dina försäkringar i stället för dig, t.ex. att teckna försäkring.

Försäkringsbolag

Ett försäkringsbolag är ett företag som erbjuder försäkringar. Ett försäkringsbolag måste ha tillstånd från Finansinspektionen att driva försäkringsverksamhet.

Försäkringsförmedlare

En försäkringsförmedlare ger dig råd om och hjälper dig att hantera försäkringar, till exempel kollektivavtalsförsäkringar, tjänstepension och privata försäkringar.

Fullmakt

Fullmakt innebär rätt för någon annan att göra något i ditt ställe.

Fullmaktsgivare

Fullmaktsgivare är du när du ger någon rätt att göra något i ditt ställe.

Fullmaktshavare

Fullmaktshavare är den som du gett rätt att göra något i ditt ställe.

Garantipension

Om du har haft låg eller ingen inkomst kan du få garantipension, som är en del av den allmänna pensionen.

Informationsfullmakt

En informationsfullmakt ger någon rätt att få information om dina försäkringar. Informationsfullmakten ger däremot inte rätt att utföra några åtgärder med dina försäkringar.

Inkomstpension

Inkomstpensionen är den största delen av den allmänna pensionen om du är född efter 1938.

IPS

IPS är ett sätt att spara till din pension i en bank eller ett värdepappersbolag. Det liknar pensionsförsäkring men saknar försäkringsskydd, till exempel en premiebefrielseförsäkring.

Kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring är en sparform där ditt sparande placeras i en försäkring hos ett försäkringsbolag. I försäkringen kan du lägga till exempel fonder och aktier.

Kollektivt avtalade försäkringar

Kollektivt avtalade försäkringar ingår i ett kollektivavtal mellan en arbetsgivare (eller arbetsgivarorganisation) och en facklig organisation.

Kontoavsättning

Kontoavsättning är ett av flera sätt för arbetsgivaren att ge sina anställda tjänstepension.

Livförsäkring

Livförsäkring är ett samlingsbegrepp för försäkringar där utbetalningen beror på den försäkrades ålder, hälsa eller dödsfall. Till livförsäkringar räknas pensionsförsäkring, kapitalförsäkring och sjukförsäkring.

Pensionsförsäkring

En pensionsförsäkring är ett sätt att spara till din pension. En pensionsförsäkring kan betalas av din arbetsgivare. Då kallas den tjänstepension. Det kan också vara du själv som betalar den. Då är det en privat pensionsförsäkring.

Pensionsstiftelse

Pensionsstiftelse är ett av flera sätt för arbetsgivaren att ge sina anställda tjänstepension.

Pensionsutfästelse

Pensionsutfästelse är ett löfte om pension som en arbetsgivare lämnar till en anställd.

Premiepension

Premiepension är den del av den allmänna pensionen som du själv kan påverka genom att bestämma i vilka fonder dina premiepensionspengar ska placeras.

Tilläggspension

Du som är född 1938-1953 får en del av din allmänna pension som tilläggspension. Den beräknas enligt reglerna i ATP-systemet. Är du född 1937 eller tidigare får du hela din pension som tilläggspension.

Tjänstepension

Tjänstepension kan du få utöver den allmänna pensionen. Tjänstepensionen grundas antingen på ett kollektivavtal mellan arbetsgivaren och facket eller på ett individuellt avtal mellan dig och din arbetsgivare.