Pressmeddelanden

181015

Collectum har anslutit sig till Fullmaktskollen

Collectum tar nu emot fullmakter från Fullmaktskollen.

Valcentralen Collectum har tecknat avtal med Fullmaktskollen och kommer nu att ta emot Fullmaktskollens fullmakter. Inledningsvis använder Collectum övergångslösningen men kommer på sikt att fullt ut använda sig av Fullmaktskollens digitala tjänster för sin fullmaktshantering.

- Vi välkomnar att Collectum ansluter sig till Fullmaktskollen, säger Marie Hosinsky, vd för Fullmaktskollen i Sverige AB. Som en av de stora valcentralerna är de en central pusselbit på vägen mot en digitalisering av fullmaktshanteringen på marknaden.

För ytterligare information kontakta:

Marie Hosinsky, tel 08-522 785 16

 

180619 - Många ansluter sig till Fullmaktskollen

Många ansluter sig till Fullmaktskollen

Danica Pension, Handelsbanken Liv, Länsförsäkringar Fondliv, Nordea Liv & Pension, Skandia och SPP är några av de aktörer som nu ansluter sig till Fullmaktskollen.

Danica Pension, Handelsbanken Liv, Länsförsäkringar Fondliv, Nordea Liv & Pension, Skandia och SPP har tecknat avtal med Fullmaktskollen och kommer att använda sig av Fullmaktskollens tjänster för sin fullmaktshantering.

- Nu börjar vi verkligen närma oss en kritisk massa av både stora och små försäkringsförmedlare och försäkringsbolag, säger Marie Hosinsky, vd för Fullmaktskollen i Sverige AB.

Hittills har över 230 aktörer anslutit sig som fullmaktshavare i Fullmaktskollen och anslutningstakten framöver bedöms som fortsatt hög.

För ytterligare information kontakta:

Marie Hosinsky, tel 08-522 785 16

 

180328 - Fullmaktskollen välkomnar Movestic

Fullmaktskollen välkomnar Movestic

Movestic ansluter sig till Fullmaktskollen under andra kvartalet 2018.

Movestic har tecknat avtal med Fullmaktskollen och kommer från och med andra kvartalet 2018 att använda sig av Fullmaktskollens tjänster för att ta in fullmakter från sina kunder.

- Vi välkomnar Movestic som fullmaktshavare i Fullmaktskollen, säger Marie Hosinsky, vd för Fullmaktskollen i Sverige AB. Det är glädjande att de ser den stora nyttan för sig och sina kunder och samarbetspartners.

Genom den digitaliserade lösningen kan aktörerna säkerställa en effektiv och säker fullmaktshantering för både försäkringsföretag och försäkringsförmedlare. Allt fler försäkringsbolag lämnar nu Fullmaktskollens övergångslösning för att istället ta emot och granska fullmakter digitalt. Fullmaktskollen bidrar även till kundnytta eftersom tjänsten ger kunderna en överblick över sina fullmakter och förenklar hanteringen av fullmakter.

För ytterligare information kontakta:

Marie Hosinsky, tel 08-522 785 16

 

171115 - Stora förmedlare ansluter sig till Fullmaktskollen

Stora förmedlare ansluter sig till Fullmaktskollen

Hjerta, Max Matthiessen, Säkra, Söderberg & Partners och Tydliga ansluter sig till Fullmaktskollen.

Fem försäkringsförmedlare - Hjerta, Max Matthiessen, Säkra, Söderberg & Partners och Tydliga - har tecknat avtal med Fullmaktskollen. Det innebär att en stor del av förmedlarmarknaden nu kommer att kunna ta in fullmakter från sina kunder via Fullmaktskollens tjänster.

- Det är mycket glädjande att de marknadsledande aktörerna på förmedlarsidan nu tar steget och ansluter sig, säger Marie Hosinsky, vd för Fullmaktskollen i Sverige AB. Det är en milstolpe för Fullmaktskollen som härigenom etablerar sig som en självklar kanal för en effektiv fullmaktshantering. 

Genom den digitaliserade lösningen kan aktörerna säkerställa en effektiv och säker fullmaktshantering för både försäkringsföretag och försäkringsförmedlare. Allt fler försäkringsbolag lämnar nu också Fullmaktskollens övergångslösning för att istället ta emot och granska fullmakter digitalt. Fullmaktskollen bidrar även till kundnytta eftersom tjänsten ger kunderna en överblick över sina fullmakter och förenklar hanteringen av fullmakter. 

För ytterligare information kontakta:

Marie Hosinsky, tel 08-522 785 16

 

171018 - AMF ansluter sig till Fullmaktskollen

AMF ansluter sig till Fullmaktskollen

AMF går över till digital fullmaktsgranskning via Fullmaktskollen.

AMF tar nu emot och granskar fullmakter digitalt via Fullmaktskollen.

- Vi är inne i en intensiv anslutningsfas och det är mycket roligt att AMF nu är ansluten till Fullmaktskollen, säger Marie Hosinsky, vd för Fullmaktskollen i Sverige AB. Vi fortsätter våra diskussioner och tekniska tester med ett stort antal övriga aktörer i branschen.

Genom den digitaliserade lösningen kan aktörerna säkerställa en effektiv och säker fullmaktshantering för både försäkringsföretag och försäkringsförmedlare. Ett 40-tal aktörer får tills vidare fullmakterna med hjälp av en övergångslösning.

För ytterligare information kontakta:

Marie Hosinsky, tel 08-522 785 16

 

170926 - Fullmaktskollen nominerad till eDiamond Award 2017

Fullmaktskollen nominerad till eDiamond Award 2017

Fullmaktskollen har nominerats till priset eDiamond Award 2017. Priset delas ut av publikationen Offentliga Affärer till den organisation som under året bäst erbjudit medborgare, företag och den egna organisationen nya möjligheter genom att etablera samhällsnyttiga e-tjänster. 

- Det är glädjande att Fullmaktskollen uppmärksammas genom denna nominering. Fullmaktskollen är en unik e-tjänst som tagits fram i samarbete mellan försäkringsbranschen och Pensionsmyndigheten, säger Marie Hosinsky, vd för Fullmaktskollen i Sverige AB. Tjänsten ger kunderna en överblick och kontroll över sina fullmakter på liv- och pensionsområdet på ett sätt som inte går med dagens pappershantering. 

Fullmaktskollen är en av sex nominerade och priset delas ut under eFörvaltningsdagarna, 11-12 oktober. eFörvaltningsdagarna är Svergies största konferens och mötesplats om e-förvaltning och digital transformation.

För ytterligare information kontakta:

Marie Hosinsky, tel 08-522 785 16 

 

170912 - Nordnet Pensionsförsäkring ansluter sig till Fullmaktskollen

Nordnet Pensionsförsäkring ansluter sig till Fullmaktskollen

Nordnet går över till digital fullmaktsgranskning via Fullmaktskollen.

Från och med september kommer Nordnet Pensionsförsäkring att ta emot och granska fullmakter digitalt via Fullmaktskollen. Fullmaktskollen är mitt inne i en intensiv anslutningsfas.

- Jag är mycket glad över att Nordnet väljer att ansluta sig till Fullmaktskollen, säger Marie Hosinsky, vd för Fullmaktskollen i Sverige AB. Vi för också diskussioner och genomför tekniska förberedelser med ett stort antal andra aktörer i branschen.

Genom den digitaliserade lösningen kan aktörerna säkerställa en effektiv och säker fullmaktshantering för både försäkringsföretag och försäkringsförmedlare. Ett 40-tal aktörer får tills vidare fullmakterna med hjälp av en övergångslösning.

- Nordnet står bakom alla initiativ som underlättar för spararna att få en samlad överblick över sin pension, vilket bland annat en förenklad fullmaktshantering leder till. Fullmaktskollen är digital, demokratisk och kostnadsfri, vilket underlättar administrationen för såväl sparare som pensionsbolag, säger Fredrik Ekblom, vd på Nordnet Pensionsförsäkring.

För ytterligare information kontakta:

Marie Hosinsky, tel 08-522 785 16 

 

170619 - Fullmaktskollen fylls på med aktörer

Fullmaktskollen fylls på med aktörer

Swedbank Försäkring och Solidar ansluter sig till digital fullmaktshantering via Fullmaktskollen.

Swedbank Försäkring kommer nu, som behörighetskontrollerande part, att kunna ta emot och granska fullmakter digitalt via Fullmaktskollen. Solidar ansluter sig också för en effektivare hantering av fullmakter digitalt från sina kunder.

- Många aktörer förbereder en anslutning under 2017 och Fullmaktskollen planerar självklart för att fler företag ska kunna ansluta sig efter sommaren, säger Marie Hosinsky, vd för Fullmaktskollen i Sverige AB.

Genom den digitaliserade lösningen kan aktörerna säkerställa en effektiv och säker hantering för både försäkringsföretag och försäkringsförmedlare. Ett 40-tal aktörer får tills vidare fullmakterna med hjälp av en övergångslösning.

För ytterligare information kontakta:

Marie Hosinsky, tel 08-522 785 16 

 

170509 - Två försäkringsbolag och en försäkringsförmedlare ansluter sig till Fullmaktskollen

Två försäkringsbolag och en försäkringsförmedlare ansluter sig till Fullmaktskollen

Brummer Life, Sparplatsen och Handelsbanken Liv, går över till digital fullmaktshantering via Fullmaktskollen.

Brummer Life kan nu ta emot och granska fullmakter digitalt via Fullmaktskollen och Sparplatsen tar in fullmakter från sina kunder. Handelsbanken Liv har tecknat avtal med Fullmaktskollen och avser att börja ta emot fullmakter digitalt i början av juni.

- Det är roligt att fler och fler aktörer ser nyttan med Fullmaktskollen, säger Marie Hosinsky, vd för Fullmaktskollen i Sverige AB. Mitt fokus är att under 2017 ansluta så många aktörer som möjligt.

Genom den digitaliserade lösningen kan aktörerna säkerställa en effektiv och säker hantering för både försäkringsföretag och försäkringsförmedlare. Ett 40-tal aktörer får tills vidare fullmakterna med hjälp av en övergångslösning.

För ytterligare information kontakta:

Marie Hosinsky, tel 08-522 785 16 

 

170216 - Fullmaktskollen ansluter SH Pension

Fullmaktskollen ansluter SH Pension

SH Pension har tecknat avtal med Fullmaktskollen.

SH Pension som består av delarna Svensk Handel Pensionskassa och Svensk Handel Fondförsäkring har börjat ta emot och granska fullmakter helt digitalt via fullmaktskollen.se.

- Vi är glada att intresset att gå över till en digital hantering är stor hos försäkringsföretagen, säger Marie Hosinsky, vd för Fullmaktskollen i Sverige AB.

Genom den digitaliserade lösningen kan aktörerna säkerställa en effektiv och säker hantering för både försäkringsföretag och försäkringsförmedlare. Ett 40-tal aktörer får tills vidare fullmakterna med hjälp av en övergångslösning. Fokus för Fullmaktskollen är att under 2017 ansluta så många aktörer som möjligt.

För ytterligare information kontakta:

Marie Hosinsky, tel 08-522 785 16 

 

170112 - Stark inledning på 2017 för Fullmaktskollen

Stark inledning på 2017 för Fullmaktskollen

Det nya året inleds med att Lifeplan och Nordea Liv & Pension knyter sin fullmaktshantering till Fullmaktskollen.

Fullmaktskollen lanserades i juni 2016 och bolaget är nu inne i en aktiv anslutningsfas. Lifeplan och Nordea Liv & Pension anslöts i början av 2017.

- Det är självklart roligt att komma in i bolaget samtidigt som två stora aktörer på försäkringsmarknaden väljer att ansluta sig till Fullmaktskollen, säger Marie Hosinsky, nytillträdd vd för Fullmaktskollen i Sverige AB.

Lifeplan använder sedan årsskiftet Fullmaktskollens tjänster för att ta in fullmakter från sina kunder.

Nordea Liv & Pension är det första försäkringsbolag som nu tar emot och granskar Fullmaktskollens standardiserade fullmakter helt digitalt. Ett 40-tal andra aktörer får tills vidare fullmakterna med hjälp av en övergångslösning.

För ytterligare information kontakta:

Marie Hosinsky, tel 08-522 785 16

 

161213 - Marie Hosinsky ny vd i Fullmaktskollen

Marie Hosinsky ny vd i Fullmaktskollen

Marie Hosinsky tillträder som ny vd för Fullmaktskollen i Sverige AB från och med den 1 januari 2017.

Fullmaktskollen har under hösten 2016 lämnat utvecklingsfasen och går nu in i anslutningsfasen av aktörer till tjänsten. I samband med detta lämnar Anders Dahlgren rollen som vd för Fullmaktskollen och Marie Hosinsky tar vid.

- Anders Dahlgren har på ett förtjänstfullt sätt byggt upp Fullmaktskollen och går nu tillbaka till sin ordinarie roll som vd på Svensk Försäkring Administration AB. När vi nu går in i anslutningsfasen anser vi att Marie Hosinsky med sin breda erfarenhet av branschgemensamma frågor och stora kontaktnät i branschen är rätt person att leda Fullmaktskollen vidare, säger Peder Sjölander, styrelseordförande i Fullmaktskollen.

Marie Hosinsky har aktivt deltagit i uppbyggnaden av Fullmaktskollen alltsedan starten 2014 och väl insatt i verksamhetens olika delar. Hon har arbetat på Svensk Försäkring som ekonom sedan 1993 och kommer att fortsätta med detta parallellt med rollen som vd.

- Mitt mål är att åstadkomma så hög anslutningsgrad till Fullmaktskollen som möjligt redan under 2017, säger Marie Hosinsky.

Syftet med Fullmaktskollen är att underlätta och förenkla för konsumenter och företag som på ett enkelt sätt ska få överblick över sina fullmakter och hur länge de gäller. Användarna ska också kunna signera fullmakterna och återkalla dem om de så önskar. Fullmaktskollen bidrar också till att effektivisera hanteringen av fullmakter. Tjänsten är kostnadsfri för konsumenter och finansieras i stället via avgifter från försäkringsbolag och försäkringsförmedlare.

För ytterligare information kontakta:

Peder Sjölander, tel 010-454 23 90

Marie Hosinsky, tel 08-522 785 16

 

160919 - Pensiono först ut på Fullmaktskollen

Pensiono först ut på Fullmaktskollen

Den 16 september fick Fullmaktskollen sin första anslutning. Det är Pensiono, som hjälper folk att flytta sina tjänstepensioner, som blir först ut med att använda Fullmaktskollen för sin fullmaktshantering. Den elektroniska tjänsten omfattar bara nya fullmakter och syftet är att konsumenter och företag på ett enkelt sätt ska få överblick över sina fullmakter och återkalla dem om de vill. 


”Vi är glada över att ha den första aktören på plats och vi förväntar oss en kontinuerlig tillströmning av anslutningar under hösten, eftersom vi har ett flertal pågående anslutningsprocesser”, säger Anders Dahlgren, vd för Fullmaktskollen, som ägs av Svensk Försäkring och Sfm.

Tjänsten är kostnadsfri för konsumenter och företag. Den finansieras istället via avgifter från försäkringsbolag och försäkringsförmedlare.

 

160616 - Fullmaktskollen klar att användas

Fullmaktskollen klar att användas

Fullmaktskollen är nu färdigutvecklad och testad för att ta emot fullmakter och från och med i går är det möjligt för aktörer att ansluta sig till tjänsten. 

- Vi produktionssatte tjänsten i går. Det vi jobbar med just nu är att ansluta försäkringsbolag och förmedlare till tjänsten. Det har varit ett väldigt stort intresse från aktörerna att ansluta sig till den här tjänsten, säger Anders Dahlgren, vd för Fullmaktskollen.

Man kommer inte att ta in gamla fullmakter utan det är först när de olika aktörerna anslutit sig som nya fullmakter kommer att registreras.

- Vi börjar från scratch. Av en mängd anledningar har det inte varit möjligt att ta in äldre fullmakter. Men vi räknar med att det kommer att fyllas på ganska snabbt, säger han.

Redan nu är det möjligt för konsumenterna att anmäla sig till tjänsten.

- Den är publik redan nu. Har du bara ett BankID så kan du gå in och registrera dig. Men än så länge finns det inte några fullmakter att tillgå, säger Anders Dahlgren.

Han räknar med att det kommer dröja ett tag innan det blir relevant för kunderna att ansluta sig. De som kan tänkas logga in på tjänsten är de som har ett rådgivningsmöte där förmedlaren berättar om Fullmaktskollen.

- Under hösten planerar vi att kommunicera det här mer publikt. Men än så länge är det fokus på att kommunicera med de aktörer vi vill ansluta.

Det är både stora och mindre aktörer som anmält intresse att kopplas till tjänsten. För att nå ut till de mindre aktörerna önskar Fullmaktskollen ansluta tjänsten direkt till förmedlarnas systemleverantörer och på så sätt integrera tjänsten automatiskt hos en stor mängd förmedlare.

- Det är ett bra sätt att nå många förmedlare och det är en del av anslutningsarbetet som vi prioriterar nu, säger Anders Dahlgren.

Tjänsten kommer att vara kostnadsfri för konsument och företag och finansieras i stället via avgifter från bland annat försäkringsbolag och försäkringsförmedlare. Fullmaktskollen har utvecklats av Softronic AB.

 

Kvinna som sitter på golvet framför en dator med papper och böcker omkring sig