Pressmeddelanden

200506

SPP nu fullt digitalt ansluten till Fullmaktskollen

SPP är från april 2020 fullt digitalt ansluten till Fullmaktskollen

SPP använder från april 2020 Fullmaktskollens digitala tjänster även när de tar emot och granskar fullmakter.

– Det är glädjande att allt fler försäkringsbolag ser den stora kundnyttan av en digital hantering av fullmakter och lämnar pappersprocessen. Det skapar även en större nytta för de fullmaktshavare som nu snabbt får besked om eventuellt kundinnehav hos SPP, säger Marie Hosinsky, vd för Fullmaktskollen i Sverige AB.

Genom Fullmaktskollen kan aktörerna säkerställa en effektiv och säker fullmakts-hantering för både försäkringsföretag och försäkringsförmedlare. Fullmaktskollen bidrar även till kundnytta eftersom tjänsten ger kunderna en överblick över sina fullmakter och förenklar hanteringen av fullmakter.

För ytterligare information kontakta:

Marie Hosinsky, tel 08-522 785 16

 

200422 - Nya styrelseledamöter i Fullmaktskollen

Nya styrelseledamöter i Fullmaktskollen

Nya styrelseledamöter i Fullmaktskollens styrelse är Karin George af Klercker, Folksam, och Magnus Vesterlund, Svensk Försäkring. Marie Evander, Pensionsmyndigheten, fortsätter som styrelseordförande.

Vid Fullmaktskollens bolagsstämma den 21 april omvaldes Marie Evander, Pensionsmyndigheten, till posten som styrelseordförande.

Nya ledamöter i styrelsen är Karin George af Klercker, Folksam, och Magnus Vesterlund, Svensk Försäkring.

Övriga ledamöter som ingår i Fullmaktskollens styrelse är Maria Hård af Segerstad, Handelsbanken Liv, Lars Frisk, Max Matthiessen, Henrik Uhlén, Söderberg & Partners samt Karin Lindblad, SFM.

Vid bolagsstämman omvaldes också Håkan Wikander, Pensionsmyndigheten, och Jonas Stenmark, Säkra, som suppleanter. Johan Isacsson, Skandia, valdes in som ny suppleant.

För ytterligare information kontakta:

Marie Hosinsky, tel 08-522 785 16

 

200401 - Fora ansluter sig till Fullmaktskollen

Fora ansluter sig till Fullmaktskollen

Fora använder nu Fullmaktskollens digitala tjänster.

Valcentralen Fora har anslutit sig till Fullmaktskollen och använder sig nu av Fullmaktskollens tjänster för sin fullmaktshantering.

– Vi välkomnar att Fora, som en av de stora valcentralerna, har anslutit sig, säger Marie Hosinsky, vd för Fullmaktskollen i Sverige AB. Det är ett viktigt steg mot en digitalisering av fullmaktshanteringen på marknaden.

Genom Fullmaktskollen kan aktörerna säkerställa en effektiv och säker fullmakts-hantering för både försäkringsföretag och försäkringsförmedlare. Fullmaktskollen bidrar även till kundnytta eftersom tjänsten ger kunderna en överblick över sina fullmakter och förenklar hanteringen av fullmakter.

För ytterligare information kontakta:

Marie Hosinsky, tel 08-522 785 16

 

200319 - SEB nu fullt ut ansluten till Fullmaktskollen

SEB nu fullt ut ansluten till Fullmaktskollen

SEB är från och med mars 2020 fullt ut ansluten digitalt till Fullmaktskollen.

SEB kommer från och med mars 2020 att använda sig av Fullmaktskollens tjänster både för att ta in fullmakter från sina kunder och för att ta emot och granska fullmakter.

– Det är mycket glädjande att vi nu har med SEB som ett av de försäkringsbolag i Fullmaktskollen som fullt ut använder de digitala tjänsterna. Ombud får nu snabbt information om det finns ett kundengagemang i SEB, säger Marie Hosinsky, vd för Fullmaktskollen i Sverige AB.

Ytterligare aktörer som under de senaste månaderna gått över till att ta emot och granska fullmakter digitalt via Fullmaktskollen är Euro Accident, Bankpension och Hjerta.

Genom Fullmaktskollen kan aktörerna säkerställa en effektiv och säker fullmakts-hantering för både försäkringsföretag och försäkringsförmedlare. Fullmaktskollen bidrar även till kundnytta eftersom tjänsten ger kunderna en överblick över sina fullmakter och förenklar hanteringen av fullmakter.

För ytterligare information kontakta:

Marie Hosinsky, tel 08-522 785 16

 

190626 - Fullmaktskollen når 225 000 underskrivna fullmakter

Fullmaktskollen når 225 000 underskrivna fullmakter

Under första halvåret 2019 mer än fördubblades antalet fullmakter i Fullmaktskollen. Nu har mer än 225 000 fullmakter skrivits under digitalt i tjänsten.

Fullmaktskollen lanserades 2016 och sedan dess har antalet fullmakter som skrivits under digitalt i tjänsten ökat successivt. Den höga anslutningstakten under 2018 har möjliggjort en fördubbling av antalet fullmakter på ett halvår och nu att mer än 225 000 fullmakter skrivits under digitalt i tjänsten.

- Vi är glada över att utvecklingen av underskrivna fullmakter växer i hög takt, säger Marie Hosinsky, vd för Fullmaktskollen i Sverige AB. Fullmaktskollen når en högre och högre täckningsgrad på marknaden. Vi har ett flertal pågående anslutningsprocesser under de närmaste månaderna och ser fram emot att kunna leverera ännu högre nytta till gagn för konsumenter och företag.

För ytterligare information, kontakta:

Marie Hosinsky, tel. 08-522 785 16

 

190619 - Länsförsäkringar ansluter sig till Fullmaktskollen

Länsförsäkringar ansluter sig till Fullmaktskollen

Länsförsäkringar använder sig nu av Fullmaktskollens digitala tjänster.

Länsförsäkringar använder sig nu av de digitala tjänsterna både som fullmaktshavare och för att ta emot och granska fullmakter.

- Genom uppkopplingen möjliggörs nu snabb information till ombud om att kunden har ett försäkringsengagemang i bolaget säger Marie Hosinsky, vd för Fullmaktskollen i Sverige AB. I och med Länsförsäkringar fortsätter vi också att öka täckningsgraden av marknaden.

Genom Fullmaktskollen kan aktörerna säkerställa en effektiv och säker fullmaktshantering för både försäkringsföretag och försäkringsförmedlare. Fullmaktskollen bidrar även till kundnytta eftersom tjänsten ger kunderna en överblick över sina fullmakter och förenklar hanteringen av fullmakter.

För ytterligare information kontakta:

Marie Hosinsky, tel 08-522 785 16

 

190509 - Nya styrelseledamöter i Fullmaktskollen 2019

Nya styrelseledamöter i Fullmaktskollen 2019

Nya styrelseledamöter i Fullmaktskollens styrelse är Michaela Bruneheim, SPP, Lars Frisk, Max Matthiessen och Henrik Uhlén, Söderberg & Partners. Marie Evander, Pensionsmyndigheten, fortsätter som styrelseordförande.

Vid Fullmaktskollens bolagsstämma den 8 maj omvaldes Marie Evander, Pensionsmyndigheten, till posten som styrelseordförande. 

Nya ledamöter i styrelsen är Michaela Bruneheim, SPP, Lars Frisk, Max Matthiessen och Henrik Uhlén, Söderberg & Partners.

Övriga ledamöter som ingår i Fullmaktskollens styrelse är Maria Hård af Segerstad, Handelsbanken Liv, Mats Galvenius, Svensk Försäkring och Karin Lindblad, SFM. 

Vid bolagsstämman valdes också Håkan Wikander, Pensionsmyndigheten, om som suppleant och Karin George af Klercker, Folksam, och Jonas Stenmark, Säkra, valdes in som nya suppleanter.

För ytterligare information kontakta:

Marie Hosinsky, tel 08-522 785 16 

 

190131 - 100 000 underskrivna fullmakter

100 000 underskrivna fullmakter

Antalet fullmakter som skrivits under i Fullmaktskollen ökade markant under förra året och nu har mer än 100 000 fullmakter skrivits under digitalt i tjänsten.

Sedan Fullmaktskollen lanserades för tre år sedan har antalet fullmakter som skrivits under digitalt i tjänsten ökat stadigt. Under förra året tog anslutningarna fart och nu har mer än 100 000 fullmakter skrivits under digitalt i tjänsten.

- Vi är glada över att marknaden nu på allvar börjat använda tjänsten, säger Maria Hosinsky, vd för Fullmaktskollen i Sverige AB. Det är också glädjande att många konsumenter nu använder sig av Fullmaktskollen. Vi ser att de till exempel hittat möjligheterna att ändra giltighetstid och återkalla fullmakter. Det innebär att tjänsten uppfyller målet att ge konsumenterna ökad kontroll över sina fullmakter.

För ytterligare information kontakta:

Marie Hosinsky, tel. 08-522 785 16

 

181015 - Collectum har anslutit sig till Fullmaktskollen

Collectum har anslutit sig till Fullmaktskollen

Collectum tar nu emot fullmakter från Fullmaktskollen.

Valcentralen Collectum har tecknat avtal med Fullmaktskollen och kommer nu att ta emot Fullmaktskollens fullmakter. Inledningsvis använder Collectum övergångslösningen men kommer på sikt att fullt ut använda sig av Fullmaktskollens digitala tjänster för sin fullmaktshantering.

- Vi välkomnar att Collectum ansluter sig till Fullmaktskollen, säger Marie Hosinsky, vd för Fullmaktskollen i Sverige AB. Som en av de stora valcentralerna är de en central pusselbit på vägen mot en digitalisering av fullmaktshanteringen på marknaden.

För ytterligare information kontakta:

Marie Hosinsky, tel 08-522 785 16

 

180619 - Många ansluter sig till Fullmaktskollen

Många ansluter sig till Fullmaktskollen

Danica Pension, Handelsbanken Liv, Länsförsäkringar Fondliv, Nordea Liv & Pension, Skandia och SPP är några av de aktörer som nu ansluter sig till Fullmaktskollen.

Danica Pension, Handelsbanken Liv, Länsförsäkringar Fondliv, Nordea Liv & Pension, Skandia och SPP har tecknat avtal med Fullmaktskollen och kommer att använda sig av Fullmaktskollens tjänster för sin fullmaktshantering.

- Nu börjar vi verkligen närma oss en kritisk massa av både stora och små försäkringsförmedlare och försäkringsbolag, säger Marie Hosinsky, vd för Fullmaktskollen i Sverige AB.

Hittills har över 230 aktörer anslutit sig som fullmaktshavare i Fullmaktskollen och anslutningstakten framöver bedöms som fortsatt hög.

För ytterligare information kontakta:

Marie Hosinsky, tel 08-522 785 16

 

180328 - Fullmaktskollen välkomnar Movestic

Fullmaktskollen välkomnar Movestic

Movestic ansluter sig till Fullmaktskollen under andra kvartalet 2018.

Movestic har tecknat avtal med Fullmaktskollen och kommer från och med andra kvartalet 2018 att använda sig av Fullmaktskollens tjänster för att ta in fullmakter från sina kunder.

- Vi välkomnar Movestic som fullmaktshavare i Fullmaktskollen, säger Marie Hosinsky, vd för Fullmaktskollen i Sverige AB. Det är glädjande att de ser den stora nyttan för sig och sina kunder och samarbetspartners.

Genom den digitaliserade lösningen kan aktörerna säkerställa en effektiv och säker fullmaktshantering för både försäkringsföretag och försäkringsförmedlare. Allt fler försäkringsbolag lämnar nu Fullmaktskollens övergångslösning för att istället ta emot och granska fullmakter digitalt. Fullmaktskollen bidrar även till kundnytta eftersom tjänsten ger kunderna en överblick över sina fullmakter och förenklar hanteringen av fullmakter.

För ytterligare information kontakta:

Marie Hosinsky, tel 08-522 785 16

 

171115 - Stora förmedlare ansluter sig till Fullmaktskollen

Stora förmedlare ansluter sig till Fullmaktskollen

Hjerta, Max Matthiessen, Säkra, Söderberg & Partners och Tydliga ansluter sig till Fullmaktskollen.

Fem försäkringsförmedlare - Hjerta, Max Matthiessen, Säkra, Söderberg & Partners och Tydliga - har tecknat avtal med Fullmaktskollen. Det innebär att en stor del av förmedlarmarknaden nu kommer att kunna ta in fullmakter från sina kunder via Fullmaktskollens tjänster.

- Det är mycket glädjande att de marknadsledande aktörerna på förmedlarsidan nu tar steget och ansluter sig, säger Marie Hosinsky, vd för Fullmaktskollen i Sverige AB. Det är en milstolpe för Fullmaktskollen som härigenom etablerar sig som en självklar kanal för en effektiv fullmaktshantering. 

Genom den digitaliserade lösningen kan aktörerna säkerställa en effektiv och säker fullmaktshantering för både försäkringsföretag och försäkringsförmedlare. Allt fler försäkringsbolag lämnar nu också Fullmaktskollens övergångslösning för att istället ta emot och granska fullmakter digitalt. Fullmaktskollen bidrar även till kundnytta eftersom tjänsten ger kunderna en överblick över sina fullmakter och förenklar hanteringen av fullmakter. 

För ytterligare information kontakta:

Marie Hosinsky, tel 08-522 785 16

 

171018 - AMF ansluter sig till Fullmaktskollen

AMF ansluter sig till Fullmaktskollen

AMF går över till digital fullmaktsgranskning via Fullmaktskollen.

AMF tar nu emot och granskar fullmakter digitalt via Fullmaktskollen.

- Vi är inne i en intensiv anslutningsfas och det är mycket roligt att AMF nu är ansluten till Fullmaktskollen, säger Marie Hosinsky, vd för Fullmaktskollen i Sverige AB. Vi fortsätter våra diskussioner och tekniska tester med ett stort antal övriga aktörer i branschen.

Genom den digitaliserade lösningen kan aktörerna säkerställa en effektiv och säker fullmaktshantering för både försäkringsföretag och försäkringsförmedlare. Ett 40-tal aktörer får tills vidare fullmakterna med hjälp av en övergångslösning.

För ytterligare information kontakta:

Marie Hosinsky, tel 08-522 785 16

 

170926 - Fullmaktskollen nominerad till eDiamond Award 2017

Fullmaktskollen nominerad till eDiamond Award 2017

Fullmaktskollen har nominerats till priset eDiamond Award 2017. Priset delas ut av publikationen Offentliga Affärer till den organisation som under året bäst erbjudit medborgare, företag och den egna organisationen nya möjligheter genom att etablera samhällsnyttiga e-tjänster. 

- Det är glädjande att Fullmaktskollen uppmärksammas genom denna nominering. Fullmaktskollen är en unik e-tjänst som tagits fram i samarbete mellan försäkringsbranschen och Pensionsmyndigheten, säger Marie Hosinsky, vd för Fullmaktskollen i Sverige AB. Tjänsten ger kunderna en överblick och kontroll över sina fullmakter på liv- och pensionsområdet på ett sätt som inte går med dagens pappershantering. 

Fullmaktskollen är en av sex nominerade och priset delas ut under eFörvaltningsdagarna, 11-12 oktober. eFörvaltningsdagarna är Svergies största konferens och mötesplats om e-förvaltning och digital transformation.

För ytterligare information kontakta:

Marie Hosinsky, tel 08-522 785 16 

 

170912 - Nordnet Pensionsförsäkring ansluter sig till Fullmaktskollen

Nordnet Pensionsförsäkring ansluter sig till Fullmaktskollen

Nordnet går över till digital fullmaktsgranskning via Fullmaktskollen.

Från och med september kommer Nordnet Pensionsförsäkring att ta emot och granska fullmakter digitalt via Fullmaktskollen. Fullmaktskollen är mitt inne i en intensiv anslutningsfas.

- Jag är mycket glad över att Nordnet väljer att ansluta sig till Fullmaktskollen, säger Marie Hosinsky, vd för Fullmaktskollen i Sverige AB. Vi för också diskussioner och genomför tekniska förberedelser med ett stort antal andra aktörer i branschen.

Genom den digitaliserade lösningen kan aktörerna säkerställa en effektiv och säker fullmaktshantering för både försäkringsföretag och försäkringsförmedlare. Ett 40-tal aktörer får tills vidare fullmakterna med hjälp av en övergångslösning.

- Nordnet står bakom alla initiativ som underlättar för spararna att få en samlad överblick över sin pension, vilket bland annat en förenklad fullmaktshantering leder till. Fullmaktskollen är digital, demokratisk och kostnadsfri, vilket underlättar administrationen för såväl sparare som pensionsbolag, säger Fredrik Ekblom, vd på Nordnet Pensionsförsäkring.

För ytterligare information kontakta:

Marie Hosinsky, tel 08-522 785 16 

 

170619 - Fullmaktskollen fylls på med aktörer

Fullmaktskollen fylls på med aktörer

Swedbank Försäkring och Solidar ansluter sig till digital fullmaktshantering via Fullmaktskollen.

Swedbank Försäkring kommer nu, som behörighetskontrollerande part, att kunna ta emot och granska fullmakter digitalt via Fullmaktskollen. Solidar ansluter sig också för en effektivare hantering av fullmakter digitalt från sina kunder.

- Många aktörer förbereder en anslutning under 2017 och Fullmaktskollen planerar självklart för att fler företag ska kunna ansluta sig efter sommaren, säger Marie Hosinsky, vd för Fullmaktskollen i Sverige AB.

Genom den digitaliserade lösningen kan aktörerna säkerställa en effektiv och säker hantering för både försäkringsföretag och försäkringsförmedlare. Ett 40-tal aktörer får tills vidare fullmakterna med hjälp av en övergångslösning.

För ytterligare information kontakta:

Marie Hosinsky, tel 08-522 785 16 

 

170509 - Två försäkringsbolag och en försäkringsförmedlare ansluter sig till Fullmaktskollen

Två försäkringsbolag och en försäkringsförmedlare ansluter sig till Fullmaktskollen

Brummer Life, Sparplatsen och Handelsbanken Liv, går över till digital fullmaktshantering via Fullmaktskollen.

Brummer Life kan nu ta emot och granska fullmakter digitalt via Fullmaktskollen och Sparplatsen tar in fullmakter från sina kunder. Handelsbanken Liv har tecknat avtal med Fullmaktskollen och avser att börja ta emot fullmakter digitalt i början av juni.

- Det är roligt att fler och fler aktörer ser nyttan med Fullmaktskollen, säger Marie Hosinsky, vd för Fullmaktskollen i Sverige AB. Mitt fokus är att under 2017 ansluta så många aktörer som möjligt.

Genom den digitaliserade lösningen kan aktörerna säkerställa en effektiv och säker hantering för både försäkringsföretag och försäkringsförmedlare. Ett 40-tal aktörer får tills vidare fullmakterna med hjälp av en övergångslösning.

För ytterligare information kontakta:

Marie Hosinsky, tel 08-522 785 16 

 

170216 - Fullmaktskollen ansluter SH Pension

Fullmaktskollen ansluter SH Pension

SH Pension har tecknat avtal med Fullmaktskollen.

SH Pension som består av delarna Svensk Handel Pensionskassa och Svensk Handel Fondförsäkring har börjat ta emot och granska fullmakter helt digitalt via fullmaktskollen.se.

- Vi är glada att intresset att gå över till en digital hantering är stor hos försäkringsföretagen, säger Marie Hosinsky, vd för Fullmaktskollen i Sverige AB.

Genom den digitaliserade lösningen kan aktörerna säkerställa en effektiv och säker hantering för både försäkringsföretag och försäkringsförmedlare. Ett 40-tal aktörer får tills vidare fullmakterna med hjälp av en övergångslösning. Fokus för Fullmaktskollen är att under 2017 ansluta så många aktörer som möjligt.

För ytterligare information kontakta:

Marie Hosinsky, tel 08-522 785 16 

 

170112 - Stark inledning på 2017 för Fullmaktskollen

Stark inledning på 2017 för Fullmaktskollen

Det nya året inleds med att Lifeplan och Nordea Liv & Pension knyter sin fullmaktshantering till Fullmaktskollen.

Fullmaktskollen lanserades i juni 2016 och bolaget är nu inne i en aktiv anslutningsfas. Lifeplan och Nordea Liv & Pension anslöts i början av 2017.

- Det är självklart roligt att komma in i bolaget samtidigt som två stora aktörer på försäkringsmarknaden väljer att ansluta sig till Fullmaktskollen, säger Marie Hosinsky, nytillträdd vd för Fullmaktskollen i Sverige AB.

Lifeplan använder sedan årsskiftet Fullmaktskollens tjänster för att ta in fullmakter från sina kunder.

Nordea Liv & Pension är det första försäkringsbolag som nu tar emot och granskar Fullmaktskollens standardiserade fullmakter helt digitalt. Ett 40-tal andra aktörer får tills vidare fullmakterna med hjälp av en övergångslösning.

För ytterligare information kontakta:

Marie Hosinsky, tel 08-522 785 16

 

161213 - Marie Hosinsky ny vd i Fullmaktskollen

Marie Hosinsky ny vd i Fullmaktskollen

Marie Hosinsky tillträder som ny vd för Fullmaktskollen i Sverige AB från och med den 1 januari 2017.

Fullmaktskollen har under hösten 2016 lämnat utvecklingsfasen och går nu in i anslutningsfasen av aktörer till tjänsten. I samband med detta lämnar Anders Dahlgren rollen som vd för Fullmaktskollen och Marie Hosinsky tar vid.

- Anders Dahlgren har på ett förtjänstfullt sätt byggt upp Fullmaktskollen och går nu tillbaka till sin ordinarie roll som vd på Svensk Försäkring Administration AB. När vi nu går in i anslutningsfasen anser vi att Marie Hosinsky med sin breda erfarenhet av branschgemensamma frågor och stora kontaktnät i branschen är rätt person att leda Fullmaktskollen vidare, säger Peder Sjölander, styrelseordförande i Fullmaktskollen.

Marie Hosinsky har aktivt deltagit i uppbyggnaden av Fullmaktskollen alltsedan starten 2014 och väl insatt i verksamhetens olika delar. Hon har arbetat på Svensk Försäkring som ekonom sedan 1993 och kommer att fortsätta med detta parallellt med rollen som vd.

- Mitt mål är att åstadkomma så hög anslutningsgrad till Fullmaktskollen som möjligt redan under 2017, säger Marie Hosinsky.

Syftet med Fullmaktskollen är att underlätta och förenkla för konsumenter och företag som på ett enkelt sätt ska få överblick över sina fullmakter och hur länge de gäller. Användarna ska också kunna signera fullmakterna och återkalla dem om de så önskar. Fullmaktskollen bidrar också till att effektivisera hanteringen av fullmakter. Tjänsten är kostnadsfri för konsumenter och finansieras i stället via avgifter från försäkringsbolag och försäkringsförmedlare.

För ytterligare information kontakta:

Peder Sjölander, tel 010-454 23 90

Marie Hosinsky, tel 08-522 785 16

 

160919 - Pensiono först ut på Fullmaktskollen

Pensiono först ut på Fullmaktskollen

Den 16 september fick Fullmaktskollen sin första anslutning. Det är Pensiono, som hjälper folk att flytta sina tjänstepensioner, som blir först ut med att använda Fullmaktskollen för sin fullmaktshantering. Den elektroniska tjänsten omfattar bara nya fullmakter och syftet är att konsumenter och företag på ett enkelt sätt ska få överblick över sina fullmakter och återkalla dem om de vill. 


”Vi är glada över att ha den första aktören på plats och vi förväntar oss en kontinuerlig tillströmning av anslutningar under hösten, eftersom vi har ett flertal pågående anslutningsprocesser”, säger Anders Dahlgren, vd för Fullmaktskollen, som ägs av Svensk Försäkring och Sfm.

Tjänsten är kostnadsfri för konsumenter och företag. Den finansieras istället via avgifter från försäkringsbolag och försäkringsförmedlare.

 

160616 - Fullmaktskollen klar att användas

Fullmaktskollen klar att användas

Fullmaktskollen är nu färdigutvecklad och testad för att ta emot fullmakter och från och med i går är det möjligt för aktörer att ansluta sig till tjänsten. 

- Vi produktionssatte tjänsten i går. Det vi jobbar med just nu är att ansluta försäkringsbolag och förmedlare till tjänsten. Det har varit ett väldigt stort intresse från aktörerna att ansluta sig till den här tjänsten, säger Anders Dahlgren, vd för Fullmaktskollen.

Man kommer inte att ta in gamla fullmakter utan det är först när de olika aktörerna anslutit sig som nya fullmakter kommer att registreras.

- Vi börjar från scratch. Av en mängd anledningar har det inte varit möjligt att ta in äldre fullmakter. Men vi räknar med att det kommer att fyllas på ganska snabbt, säger han.

Redan nu är det möjligt för konsumenterna att anmäla sig till tjänsten.

- Den är publik redan nu. Har du bara ett BankID så kan du gå in och registrera dig. Men än så länge finns det inte några fullmakter att tillgå, säger Anders Dahlgren.

Han räknar med att det kommer dröja ett tag innan det blir relevant för kunderna att ansluta sig. De som kan tänkas logga in på tjänsten är de som har ett rådgivningsmöte där förmedlaren berättar om Fullmaktskollen.

- Under hösten planerar vi att kommunicera det här mer publikt. Men än så länge är det fokus på att kommunicera med de aktörer vi vill ansluta.

Det är både stora och mindre aktörer som anmält intresse att kopplas till tjänsten. För att nå ut till de mindre aktörerna önskar Fullmaktskollen ansluta tjänsten direkt till förmedlarnas systemleverantörer och på så sätt integrera tjänsten automatiskt hos en stor mängd förmedlare.

- Det är ett bra sätt att nå många förmedlare och det är en del av anslutningsarbetet som vi prioriterar nu, säger Anders Dahlgren.

Tjänsten kommer att vara kostnadsfri för konsument och företag och finansieras i stället via avgifter från bland annat försäkringsbolag och försäkringsförmedlare. Fullmaktskollen har utvecklats av Softronic AB.

 

Kvinna som sitter på golvet framför en dator med papper och böcker omkring sig