Pressmeddelanden

 

19 juni 2017

Fullmaktskollen fylls på med aktörer

Swedbank Försäkring och Solidar ansluter sig till digital fullmaktshantering via Fullmaktskollen.

Swedbank Försäkring kommer nu, som behörighetskontrollerande part, att kunna ta emot och granska fullmakter digitalt via Fullmaktskollen. Solidar ansluter sig också för en effektivare hantering av fullmakter digitalt från sina kunder.

- Många aktörer förbereder en anslutning under 2017 och Fullmaktskollen planerar självklart för att fler företag ska kunna ansluta sig efter sommaren, säger Marie Hosinsky, vd för Fullmaktskollen i Sverige AB.

Genom den digitaliserade lösningen kan aktörerna säkerställa en effektiv och säker hantering för både försäkringsföretag och försäkringsförmedlare. Ett 40-tal aktörer får tills vidare fullmakterna med hjälp av en övergångslösning.

För ytterligare information kontakta:

Marie Hosinsky, tel 08-522 785 16 

 

9 maj 2017

Två försäkringsbolag och en försäkringsförmedlare ansluter sig till Fullmaktskollen

Brummer Life, Sparplatsen och Handelsbanken Liv, går över till digital fullmaktshantering via Fullmaktskollen.

Brummer Life kan nu ta emot och granska fullmakter digitalt via Fullmaktskollen och Sparplatsen tar in fullmakter från sina kunder. Handelsbanken Liv har tecknat avtal med Fullmaktskollen och avser att börja ta emot fullmakter digitalt i början av juni.

- Det är roligt att fler och fler aktörer ser nyttan med Fullmaktskollen, säger Marie Hosinsky, vd för Fullmaktskollen i Sverige AB. Mitt fokus är att under 2017 ansluta så många aktörer som möjligt.

Genom den digitaliserade lösningen kan aktörerna säkerställa en effektiv och säker hantering för både försäkringsföretag och försäkringsförmedlare. Ett 40-tal aktörer får tills vidare fullmakterna med hjälp av en övergångslösning.

För ytterligare information kontakta:

Marie Hosinsky, tel 08-522 785 16 

 

16 februari 2017

Fullmaktskollen ansluter SH Pension

SH Pension har tecknat avtal med Fullmaktskollen.

SH Pension som består av delarna Svensk Handel Pensionskassa och Svensk Handel Fondförsäkring har börjat ta emot och granska fullmakter helt digitalt via fullmaktskollen.se.

- Vi är glada att intresset att gå över till en digital hantering är stor hos försäkringsföretagen, säger Marie Hosinsky, vd för Fullmaktskollen i Sverige AB.

Genom den digitaliserade lösningen kan aktörerna säkerställa en effektiv och säker hantering för både försäkringsföretag och försäkringsförmedlare. Ett 40-tal aktörer får tills vidare fullmakterna med hjälp av en övergångslösning. Fokus för Fullmaktskollen är att under 2017 ansluta så många aktörer som möjligt.

För ytterligare information kontakta:

Marie Hosinsky, tel 08-522 785 16 

  

12 januari 2017

Stark inledning på 2017 för Fullmaktskollen

Det nya året inleds med att Lifeplan och Nordea Liv & Pension knyter sin fullmaktshantering till Fullmaktskollen.

Fullmaktskollen lanserades i juni 2016 och bolaget är nu inne i en aktiv anslutningsfas. Lifeplan och Nordea Liv & Pension anslöts i början av 2017.

- Det är självklart roligt att komma in i bolaget samtidigt som två stora aktörer på försäkringsmarknaden väljer att ansluta sig till Fullmaktskollen, säger Marie Hosinsky, nytillträdd vd för Fullmaktskollen i Sverige AB.

Lifeplan använder sedan årsskiftet Fullmaktskollens tjänster för att ta in fullmakter från sina kunder.

Nordea Liv & Pension är det första försäkringsbolag som nu tar emot och granskar Fullmaktskollens standardiserade fullmakter helt digitalt. Ett 40-tal andra aktörer får tills vidare fullmakterna med hjälp av en övergångslösning.

För ytterligare information kontakta:

Marie Hosinsky, tel 08-522 785 16

 

13 december 2016

Marie Hosinsky ny vd i Fullmaktskollen

Marie Hosinsky tillträder som ny vd för Fullmaktskollen i Sverige AB från och med den 1 januari 2017.

Fullmaktskollen har under hösten 2016 lämnat utvecklingsfasen och går nu in i anslutningsfasen av aktörer till tjänsten. I samband med detta lämnar Anders Dahlgren rollen som vd för Fullmaktskollen och Marie Hosinsky tar vid.

- Anders Dahlgren har på ett förtjänstfullt sätt byggt upp Fullmaktskollen och går nu tillbaka till sin ordinarie roll som vd på Svensk Försäkring Administration AB. När vi nu går in i anslutningsfasen anser vi att Marie Hosinsky med sin breda erfarenhet av branschgemensamma frågor och stora kontaktnät i branschen är rätt person att leda Fullmaktskollen vidare, säger Peder Sjölander, styrelseordförande i Fullmaktskollen.

Marie Hosinsky har aktivt deltagit i uppbyggnaden av Fullmaktskollen alltsedan starten 2014 och väl insatt i verksamhetens olika delar. Hon har arbetat på Svensk Försäkring som ekonom sedan 1993 och kommer att fortsätta med detta parallellt med rollen som vd.

- Mitt mål är att åstadkomma så hög anslutningsgrad till Fullmaktskollen som möjligt redan under 2017, säger Marie Hosinsky.

Syftet med Fullmaktskollen är att underlätta och förenkla för konsumenter och företag som på ett enkelt sätt ska få överblick över sina fullmakter och hur länge de gäller. Användarna ska också kunna signera fullmakterna och återkalla dem om de så önskar. Fullmaktskollen bidrar också till att effektivisera hanteringen av fullmakter. Tjänsten är kostnadsfri för konsumenter och finansieras i stället via avgifter från försäkringsbolag och försäkringsförmedlare.

För ytterligare information kontakta:

Peder Sjölander, tel 010-454 23 90

Marie Hosinsky, tel 08-522 785 16

 

19 september 2016

Pensiono först ut på Fullmaktskollen

Den 16 september fick Fullmaktskollen sin första anslutning. Det är Pensiono, som hjälper folk att flytta sina tjänstepensioner, som blir först ut med att använda Fullmaktskollen för sin fullmaktshantering. Den elektroniska tjänsten omfattar bara nya fullmakter och syftet är att konsumenter och företag på ett enkelt sätt ska få överblick över sina fullmakter och återkalla dem om de vill. 


”Vi är glada över att ha den första aktören på plats och vi förväntar oss en kontinuerlig tillströmning av anslutningar under hösten, eftersom vi har ett flertal pågående anslutningsprocesser”, säger Anders Dahlgren, vd för Fullmaktskollen, som ägs av Svensk Försäkring och Sfm.

Tjänsten är kostnadsfri för konsumenter och företag. Den finansieras istället via avgifter från försäkringsbolag och försäkringsförmedlare.

 

16 juni 2016

Fullmaktskollen klar att användas

Fullmaktskollen är nu färdigutvecklad och testad för att ta emot fullmakter och från och med i går är det möjligt för aktörer att ansluta sig till tjänsten. 

- Vi produktionssatte tjänsten i går. Det vi jobbar med just nu är att ansluta försäkringsbolag och förmedlare till tjänsten. Det har varit ett väldigt stort intresse från aktörerna att ansluta sig till den här tjänsten, säger Anders Dahlgren, vd för Fullmaktskollen.

Man kommer inte att ta in gamla fullmakter utan det är först när de olika aktörerna anslutit sig som nya fullmakter kommer att registreras.

- Vi börjar från scratch. Av en mängd anledningar har det inte varit möjligt att ta in äldre fullmakter. Men vi räknar med att det kommer att fyllas på ganska snabbt, säger han.

Redan nu är det möjligt för konsumenterna att anmäla sig till tjänsten.

- Den är publik redan nu. Har du bara ett BankID så kan du gå in och registrera dig. Men än så länge finns det inte några fullmakter att tillgå, säger Anders Dahlgren.

Han räknar med att det kommer dröja ett tag innan det blir relevant för kunderna att ansluta sig. De som kan tänkas logga in på tjänsten är de som har ett rådgivningsmöte där förmedlaren berättar om Fullmaktskollen.

- Under hösten planerar vi att kommunicera det här mer publikt. Men än så länge är det fokus på att kommunicera med de aktörer vi vill ansluta.

Det är både stora och mindre aktörer som anmält intresse att kopplas till tjänsten. För att nå ut till de mindre aktörerna önskar Fullmaktskollen ansluta tjänsten direkt till förmedlarnas systemleverantörer och på så sätt integrera tjänsten automatiskt hos en stor mängd förmedlare.

- Det är ett bra sätt att nå många förmedlare och det är en del av anslutningsarbetet som vi prioriterar nu, säger Anders Dahlgren.

Tjänsten kommer att vara kostnadsfri för konsument och företag och finansieras i stället via avgifter från bland annat försäkringsbolag och försäkringsförmedlare. Fullmaktskollen har utvecklats av Softronic AB.

Kvinna som sitter på golvet framför en dator med papper och böcker omkring sig