Dina personuppgifter

Engelska | Svenska


Vem registreras?

Fullmaktskollen hanterar uppgifter om dig som är privatperson och använder fullmaktskollen.se. 
Om du är anställd hos eller firmatecknare för ett företag som använder fullmaktskollen.se kan vi också behöva hantera dina uppgifter.
Om du är företrädare, kontaktperson eller administratör hos ett företag som är anslutet till Fullmaktskollen kommer vi att använda dina personuppgifter för att kunna hålla vårt avtal med ditt företag.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

För de personuppgifter som används på fullmaktskollen.se finns flera aktörer som är personuppgiftsansvariga.
Fullmaktskollen i Sverige AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar när du registrerar dig på fullmaktskollen.se, till exempel dina kontaktuppgifter. Samma sak gäller personuppgifter som företag och organisationer anslutna till fullmaktskollen.se har lämnat till Fullmaktskollen i Sverige AB. 
För de personuppgifter som används i fullmakter och återkallelser är fullmaktshavaren personuppgiftsansvarig. Det innebär att när Fullmaktskollen använder dina personuppgifter i fullmakter och återkallelser så är det på uppdrag av den som är personuppgiftsansvarig. 
Vem som är personuppgiftsansvarig framgår av fullmakten. Här finns en lista över anslutna fullmaktshavare med kontaktuppgifter. Ytterligare kontaktuppgifter kan finnas på fullmakten.
Anslutna försäkringsföretag och andra företag som tar emot och granskar fullmakten är också personuppgiftsansvariga för personuppgifterna i fullmakten om du är kund hos dem. Här finns en lista över företag som tar emot fullmakter.

Vilken rättslig grund har vi för att behandla dina personuppgifter?

Fullmaktskollen behandlar personuppgifter enligt paragraf 6.1 b i dataskyddsförordningen, som säger att det är lagligt att behandla personuppgifter när det är nödvändigt för att följa ett avtal. Avtalen är dels den eller de fullmakter som du har skrivit under, dels avtalet om att vi tillhandahåller tjänsten fullmaktskollen.se. 
När Fullmaktskollen behandlar personuppgifter tar vi hänsyn till din integritet genom att begränsa de uppgifter som vi registrerar till ett absolut minimum. Dessutom kan ingen komma åt de registrerade uppgifterna om dig utan att ha behörighet för det.

Vilka uppgifter registreras för dig som skriver under en fullmakt och vad används de till?

När du själv registrerar dig på fullmaktskollen.se sparar vi namn, personnummer, e-postadress och mobilnummer. Uppgifterna använder vi för att kunna kontakta dig.
Uppgifter om dig kan också registreras av en fullmaktshavare som lägger upp en fullmakt. När du skriver under en fullmakt sparas uppgifter om din fullmakt, ditt namn, ditt personnummer, din e-postadress och ditt mobilnummer på fullmaktskollen.se. Information om fullmakten skickas till de anslutna försäkringsföretag och andra företag som tar emot och granskar fullmakter och som fullmaktshavaren har valt ska få informationen.

Vilka uppgifter registreras om dig som är företrädare, administratör eller kontaktperson och vad används de till?

Om du är företrädare, administratör eller kontaktperson så använder vi uppgifter om ditt namn, ditt personnummer, din e-postadress och ditt mobilnummer för att kunna kontakta rätt person med information om till exempel avtalsärenden, förvaltningsärenden, ändringar eller återkallelser.

Vilka uppgifter registreras om dig som har en arbetsgivare med fullmakter registrerade hos oss och vad används de till?

Din arbetsgivare behöver veta att en fullmakt om företagets tjänstepensionslösning omfattar rätt personer. Därför kan fullmaktskollen.se behöva registrera ditt personnummer och namn.

Hur används dina uppgifter för felsökning och administration?

Fullmaktskollen och våra externa leverantörer kan behöva använda alla uppgifter som finns i tjänsten för att felsöka eller administrera. Det är bara de personer som behöver uppgifterna för att kunna utföra sina arbeten inom Fullmaktskollen eller leverantörerna som får tillgång till dina personuppgifter.

Varför används personnummer?

Vi använder personnummer för att veta att det är rätt person som loggar in och använder våra tjänster. Personnumret är också en del av fullmakten och används både av fullmaktshavare och av de företag som tar emot och granskar fullmakterna för att säkert kunna identifiera den person som har skrivit under fullmakten. För att minimera de personuppgifter som skickas via fullmaktskollen.se använder vi även personnumret för att identifiera vilka företag du är kund hos.
När en arbetsgivare skriver under en fullmakt används personnummer också för att det inte ska finnas några osäkerheter om vilka anställda som ska omfattas av fullmakten.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

När en fullmakt har slutat gälla sparar Fullmaktskollen uppgifterna i tio år, enligt gällande preskriptionsregler, plus ett extra år. 
Du själv eller fullmaktshavaren kan alltid ta bort en fullmakt som inte har skrivits under. Då tas den bort direkt. Om en fullmakt inte är underskriven inom 30 dagar tas den alltid bort.

Vilka rättigheter har du enligt dataskyddsförordningen?

Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas. Du har också rätt att invända mot att Fullmaktskollen behandlar dina personuppgifter.

Ändra eller radera dina uppgifter på Mina inställningar

Det är den personuppgiftsansvariga som ska se till att dina uppgifter hanteras på rätt sätt och att du kan ta tillvara din rätt.
Om ditt namn eller dina kontaktuppgifter är fel kan du logga in på fullmaktskollen.se och prova att ändra på Mina inställningar. 
Om någon uppgift i fullmakten är fel ska du kontakta fullmaktshavaren för att uppgiften ska kunna rättas. Kontaktuppgifterna hittar du på fullmakten. Det finns även en lista över alla anslutna fullmaktshavares kontaktuppgifter.
Är det en uppgift som Fullmaktskollen ansvarar för, eller om du vill invända mot att vi behandlar dina personuppgifter, kan du kontakta oss på info@fullmaktskollen.se.
Fullmaktskollen i Sverige AB 
Box 24 106
104 51 Stockholm
(Organisationsnummer: 556963-8017)

Om du är missnöjd

Om du vill klaga på hur Fullmaktskollen hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten på imy@imy.se.