Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om fullmaktskollen.se och hur du kan använda tjänsten. Saknar du svar på något kan du kontakta oss så hjälper vi dig.

Du hittar all information om hur man gör för att ansluta sig här  Information till dig som vill ansluta

Information om hur Fullmaktskollen hanterar personuppgifter hittar du här

Om du vill se vilka personuppgifter som finns sparade på din användares konto i Fullmaktskollen kan du ta ut ett registerutdrag.

  1. Logga in i Fullmaktskollen med ditt BankID
  2. Gå till Mina inställningar
  3. Klicka på knappen Hämta registerutdrag
  4. Spara ner eller öppna PDF-filen Registerutdrag.pdf

Fullmakter som lämnats innan 2016 eller innan fullmaktshavaren, dvs. det företag man gett fullmakten till, anslöt sig till Fullmaktskollen finns inte i vår tjänst.

För att återkalla en sådan fullmakt måste man kontakta fullmaktshavaren och be dem återkalla fullmakten.

Troligen har du varit i kontakt med en förmedlare eller bank/försäkringsbolag som ska hjälpa dig med din ekonomi. Logga in på Fullmaktskollen och kontrollera att allt stämmer med fullmakten innan du väljer om du vill skriva under den.
Har du inte varit i kontakt med en förmedlare eller bank/försäkringsbolag så kan det vara en förmedlare eller en bank/försäkringsbolag som har lagt upp en fullmakt på Fullmaktskollen och då felaktigt råkat uppge ditt telefonnummer/din mejladress. Kontakta oss för att korrigera detta.

Så länge en fullmakt inte har skrivits under skickas en påminnelse en gång i veckan. Efter 30 dagar tas fullmakten bort automatiskt om den inte är underskriven. Så fort du har skrivit under fullmakten får du inte längre några påminnelser. Om du inte vill skriva under fullmakten kan du logga in i Fullmaktskollen och välja att ta bort fullmakten. Om du får påminnelser trots att du inte har någon fullmakt i Fullmaktskollen, kontakta oss.

Det innebär att din fullmakt nu har en ny fullmaktshavare. Fullmakten har i övrigt inte ändrats. När du skrev under din fullmakt godkände du att fullmaktshavaren kunde föra över fullmakten till en annan fullmaktshavare. Om du vill få mer information om den nya fullmaktshavaren kan du logga in på fullmaktskollen.se.

Det kan finnas flera olika anledningar. Du har kanske inte skrivit under några fullmakter inom liv- och pensionsområdet sedan Fullmaktskollens start i juni 2016. Den du lämnat fullmakt till måste också vara ansluten till Fullmaktskollen.

Ja, du kan ändra fullmaktens giltighetstid via fullmaktskollen.se.

Den som du har gett fullmakt kan använda fullmakten för att genomföra det uppdrag som du har gett fullmakt för.

Det är inte nödvändigt att informera någon. Så fort du har återkallat din fullmakt på fullmaktskollen.se får alla berörda parter som är anslutna till tjänsten reda på det. Men när du återkallar en fullmakt påverkar det den tidigare fullmaktshavarens möjlighet att utföra dina uppdrag. Därför kan det vara bra att informera fullmaktshavaren innan du återkallar fullmakten.

Om du återkallar en fullmakt gäller den inte längre. Det innebär bland annat att din försäkringsförmedlare eller försäkringsrådgivare inte längre är fullmaktshavare. Det kan innebära att fullmaktshavaren inte längre kan utföra dina uppdrag.

Om du inte skriver under gäller inte fullmakten. Precis som om du inte undertecknar en pappersfullmakt.

För att kunna skriva under en fullmakt i tjänsten måste du ha ett svenskt personnummer och ha fyllt 18 år.

Fullmaktsgivaren är den som lämnar en fullmakt till fullmaktshavaren.

Informationsfullmakt är en fullmakt som är begränsad till att ge fullmaktshavaren rätt att få viss information om fullmaktsgivarens försäkringar och pensioner, till exempel från ett försäkringsbolag.

Fullmaktskollen i Sverige AB bildades under våren 2014 och driver en digital tjänst för att hantera fullmakter för pension och livförsäkring. Syftet är att underlätta och förenkla för konsumenter och företag så att de på ett enkelt sätt får överblick över sina fullmakter och hur länge de gäller. Användarna kan också skriva under fullmakterna och återkalla dem. Tjänsten är kostnadsfri för konsumenter och företag. Den finansieras via avgifter från de aktörer som ansluter sig till tjänsten.

Du kan själv hålla dina uppgifter aktuella genom att logga in på fullmaktskollen.se och klicka på fliken Mina inställningar och ändra den uppgift som behöver uppdateras.

Den personuppgiftsansvariga organisationen är ansvarig för att hantera dina personuppgifter och ska kunna visa att uppgifterna används lagligt, korrekt, och inte mer omfattande än nödvändigt. Det är även den personuppgiftsansvariga som ska ge dig information om hur personuppgifterna används och hur du kan tillvarata dina rättigheter.

En personuppgift är information om en viss person som är i livet och där informationen direkt eller indirekt gör att det går att identifiera personen.

Alla aktörer som tar emot och granskar fullmakter i Fullmaktskollen måste ha minst en användare registrerad med rättighet att lägga upp eller ta bort andra användare inom företaget.

Om användare med hög behörighet slutat och ni inte längre har någon med administratörsrättigheter, gör så här:

 1. Er vd mejlar info@fullmaktskollen.se. I mejlet ska namn och telefonnummer på den nya administratören anges.
 2. När vi mottagit mejlet kommer vi att ringa upp den nya administratören för att få hens personnummer. Personnumret behöver vi registrera för att inloggning på fullmaktskollen.se med BankID ska fungera.

Alla företag som har skrivit under fullmakter i Fullmaktskollen måste ha minst en användare registrerad med rättighet att lägga upp eller ta bort andra användare inom företaget.

Om användare med hög behörighet slutat och ni inte längre har någon med administratörsrättigheter, gör så här:

 1. Er vd mejlar info@fullmaktskollen.se. I mejlet ska namn och telefonnummer på den nya administratören anges.
 2. När vi mottagit mejlet kommer vi att ringa upp den nya administratören för att få hens personnummer. Personnumret behöver vi registrera för att inloggning på fullmaktskollen.se med BankID ska fungera.

När du har loggat in på fullmaktskollen.se och godkänt användarvillkoren får du se en lista på dina gällande och utgångna fullmakter. Du kan även skriva under nyupplagda fullmakter och återkalla fullmakter.

För att kunna logga in på dina fullmaktssidor här på fullmaktskollen.se behöver du BankID/Mobilt BankID.

Tänk på att BankID/Mobilt BankID är en personlig e-legitimation och får inte användas av någon annan än dig och ska behandlas på ett säkert sätt. Läs mer om hur du kan skydda dig på www.bankid.com.

Nej, när en fullmakts giltighetstid har löpt ut kan man inte aktivera den igen. Om du vill att fullmaktshavaren ska ha en fullmakt måste du kontakta dem och be dem lägga upp en ny fullmakt som du får skriva under.

Fullmaktskollen skickar ut en påminnelse om att fullmakten håller på att löpa ut till den mejl och/eller det mobilnummer som finns inlagt på ditt konto i Fullmaktskollen. Detta görs 14 dagar innan fullmaktens giltighetstid löper ut.

När man har haft minst en aktiv fullmakt som har återkallats eller inaktiverats kan man ta bort kontot men fullmakten och tillhörande fullmaktsinformation kan inte tas bort eftersom Fullmaktskollen måste spara information om fullmakter i 10 + 1 år enligt våra preskriptionsregler – se mer här: Fullmaktskollens hantering av personuppgifter.

Om man loggar in igen efter att man har tagit bort sitt konto så kommer ett konto att skapas upp för att kunna visa information om tidigare fullmakter, vilket innebär att det kan se ut som att kontot inte har tagits bort.

Fullmaktskollen saknar stöd för samordningsnummer. Vid behov av att hantera fullmakter med samordningsnummer måste det hanteras utanför Fullmaktskollen.

Det innebär att det inte finns några fullmakter registrerade på ditt personnummer i Fullmaktskollen. Detta kan bero på att:

 • fullmakten har tagits bort om den inte har skrivits under inom 30 dagar.
 • du använder Fullmaktskollen både som privatperson och för ett företag. Om du då är inloggad som privatperson kommer du inte att se en fullmakt som du ska skriva under för företaget. I så fall behöver du logga ut och sedan logga in igen som företrädare för organisationen.
 • något fel har gjorts vid registreringen av fullmakten.

Om du inte ser någon fullmakt i Fullmaktskollen fast du anser att du borde ha en fullmakt kan du antingen kontakta din försäkringsförmedlare eller mejla oss på info@fullmaktskollen.se för att få hjälp.

Logga in på Fullmaktskollen med BankID, gå till Mina fullmakter och välj den fullmakt du vill ta bort och klicka sedan på knappen Ta bort.

Är fullmakten underskriven går den inte att ta bort, men den går att återkalla så att den inte längre går att använda.

Nej, i dagsläget kan du inte använda dig av Fullmaktskollens fullmakter för att lämna en fullmakt för ett dödsbo. Ett dödsbo är en avliden persons tillgångar och skulder och ibland behöver dödsboet lämna fullmakt till en fullmaktshavare. Företräder du ett dödsbo och har behov av att ställa ut en fullmakt ber vi dig kontakta fullmaktshavaren för ett alternativt sätt att hantera fullmakten.

Ja, om du på Mina Inställningar har angett att du vill ha ett sådant meddelande.

Det framgår av fullmakten hur länge den gäller. Den kan antingen gälla tills vidare utan tidsbegränsning eller upphöra vid en viss tidpunkt. Du kan när som helst ändra giltighetstiden eller återkalla en fullmakt som du har lämnat.

När du är inloggad på fullmaktskollen.se kan du se de fullmakter du har lämnat. Andra som kan se dina fullmakter är fullmaktshavaren (din försäkringsförmedlare eller försäkringsrådgivare) och de försäkrings- och pensionsföretag som är anslutna till Fullmaktskollen och som du är kund till.

När du är inloggad på fullmaktskollen.se kan du återkalla fullmakterna var för sig. Öppna en fullmakt under Mina fullmakter och välj alternativet Återkalla fullmakt.

Ja, du kan alltid återkalla din fullmakt. Fullmaktskollen.se har en särskild funktion för att återkalla fullmakter.

När du skriver under en fullmakt godkänner du den och då kan fullmaktshavaren genomföra sitt uppdrag från dig. Underskriften motsvarar din namnteckning på en pappersfullmakt.

Fullmaktens omfattning framgår av hur den är utformad. Fullmaktskollen hanterar fullmakter inom områdena livförsäkring och pension.

En förmedlingsfullmakt är en fullmakt som både ger fullmaktshavaren rätt att få viss information om fullmaktsgivarens försäkringar och pensioner och rätt att företräda fullmaktsgivaren, till exempel hos ett försäkringsbolag för att teckna försäkring.

En fullmakt ger en särskilt utsedd person eller ett företag (fullmaktshavaren) rätt att utföra handlingar på uppdrag av någon annan (fullmaktsgivaren).

Mejl/SMS skickas automatiskt från Fullmaktskollen till dig som lämnar en fullmakt vid olika typer av händelser i tjänsten. Det kan t.ex. vara när det finns en fullmakt att skriva under eller när en fullmakt är på väg att löpa ut. Både mejl och SMS innehåller klickbara länkar för att du enkelt ska hitta till vår hemsida. Länkarna leder aldrig direkt till inloggning. Vissa fullmaktshavare har valt att stänga av aktiva länkar i de mejl och SMS som Fullmaktskollen skickar ut till deras kunder. Då får du själv skriva in adressen www.fullmaktskollen.se.

Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den personuppgiftsansvarigas organisation.

Behandling är all hantering av personuppgifter, till exempel att samla in, registrera, bearbeta, ändra, föra över, lämna ut, lagra och radera.

Dataskyddsförordningen, eller GDPR, har beslutats av EU och gäller som lag på samma sätt i alla EU:s medlemsstater. Förordningen började gälla den 25 maj 2018 och ersatte personuppgiftslagen, PuL. Syftet är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Alla fullmaktshavare som registrerar fullmakter i Fullmaktskollen måste ha minst en användare registrerad med rättighet att lägga upp eller ta bort andra användare inom företaget.

Om användare med hög behörighet slutat och ni inte längre har någon med administratörsrättigheter, gör så här:

 1. Er vd mejlar info@fullmaktskollen.se. I mejlet ska namn och telefonnummer på den nya administratören anges.
 2. När vi mottagit mejlet kommer vi att ringa upp den nya administratören för att få hens personnummer. Personnumret behöver vi registrera för att inloggning på fullmaktskollen.se med BankID ska fungera.

Du kan ringa vår kundtjänst på nummer 0771-80 88 00 och få svar på dina frågor.

Fullmaktskollen hanterar även standardiserade fullmakter som du skriver under på papper. Men för att få en överblick över dina fullmakter och kunna hantera dem behöver du logga in med BankID.