Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om fullmaktskollen.se och hur du kan använda tjänsten. Saknar du svar på något kan du kontakta oss så hjälper vi dig.

Kan man ha en fullmakt om man har samordningsnummer?

Fullmaktskollen saknar stöd för samordningsnummer. Vid behov av att hantera fullmakter med samordningsnummer måste det hanteras utanför Fullmaktskollen.

Varför ser jag ingen fullmakt när jag loggar in?

Det innebär att det inte finns några fullmakter registrerade på ditt personnummer i Fullmaktskollen. Detta kan bero på att:

  • fullmakten har tagits bort om den inte har skrivits under inom 30 dagar.
  • du använder Fullmaktskollen både som privatperson och för ett företag. Om du då är inloggad som privatperson kommer du inte att se en fullmakt som du ska skriva under för företaget. I så fall behöver du logga ut och sedan logga in igen som företrädare för organisationen.
  • något fel har gjorts vid registreringen av fullmakten.

Om du inte ser någon fullmakt i Fullmaktskollen fast du anser att du borde ha en fullmakt kan du antingen kontakta din försäkringsförmedlare eller mejla oss på info@fullmaktskollen.se för att få hjälp.

Hur tar jag bort en fullmakt?

Logga in på Fullmaktskollen med BankID, gå till Mina fullmakter och välj den fullmakt du vill ta bort och klicka sedan på knappen Ta bort. Är fullmakten underskriven går den inte att ta bort, men den går att återkalla så att den inte längre går att använda.

Hanterar Fullmaktskollen fullmakter för dödsbon?

Nej, i dagsläget kan du inte använda dig av Fullmaktskollens fullmakter för att lämna en fullmakt för ett dödsbo. Ett dödsbo är en avliden persons tillgångar och skulder och ibland behöver dödsboet lämna fullmakt till en fullmaktshavare. Företräder du ett dödsbo och har behov av att ställa ut en fullmakt ber vi dig kontakta fullmaktshavaren för ett alternativt sätt att hantera fullmakten.

Får jag ett meddelande om när en fullmakt förfaller?

Ja, om du på Mina Inställningar har angett att du vill ha ett sådant meddelande.

Hur länge gäller en fullmakt?

Det framgår av fullmakten hur länge den gäller. Den kan antingen gälla tills vidare utan tidsbegränsning eller upphöra vid en viss tidpunkt. Du kan när som helst ändra giltighetstiden eller återkalla en fullmakt som du har lämnat.

Vem kan se mina fullmakter?

När du är inloggad på fullmaktskollen.se kan du se de fullmakter du har lämnat. Andra som kan se dina fullmakter är fullmaktshavaren (din försäkringsförmedlare eller försäkringsrådgivare) och de försäkrings- och pensionsföretag som är anslutna till Fullmaktskollen och som du är kund till.

Hur återkallar jag en fullmakt?

När du är inloggad på fullmaktskollen.se kan du återkalla fullmakterna var för sig. Öppna en fullmakt under Mina fullmakter och välj alternativet Återkalla fullmakt.

Kan jag återkalla min fullmakt?

Ja, du kan alltid återkalla din fullmakt. Fullmaktskollen.se har en särskild funktion för att återkalla fullmakter.

Varför ska jag skriva under?

När du skriver under en fullmakt godkänner du den och då kan fullmaktshavaren genomföra sitt uppdrag från dig. Underskriften motsvarar din namnteckning på en pappersfullmakt.

Vilka försäkringar omfattas av en fullmakt?

Fullmaktens omfattning framgår av hur den är utformad. Fullmaktskollen hanterar fullmakter inom områdena livförsäkring och pension.

Vad är en förmedlingsfullmakt?

En förmedlingsfullmakt är en fullmakt som både ger fullmaktshavaren rätt att få viss information om fullmaktsgivarens försäkringar och pensioner och rätt att företräda fullmaktsgivaren, till exempel hos ett försäkringsbolag för att teckna försäkring.

Vad är en fullmakt?

En fullmakt ger en särskilt utsedd person eller ett företag (fullmaktshavaren) rätt att utföra handlingar på uppdrag av någon annan (fullmaktsgivaren).

Hur hanteras länkar i mejl/SMS?

Mejl/SMS skickas automatiskt från Fullmaktskollen till dig som lämnar en fullmakt vid olika typer av händelser i tjänsten. Det kan t.ex. vara när det finns en fullmakt att skriva under eller när en fullmakt är på väg att löpa ut. Både mejl och SMS innehåller klickbara länkar för att du enkelt ska hitta till vår hemsida. Länkarna leder aldrig direkt till inloggning. Vissa fullmaktshavare har valt att stänga av aktiva länkar i de mejl och SMS som Fullmaktskollen skickar ut till deras kunder. Då får du själv skriva in adressen www.fullmaktskollen.se.

Vad gör ett personuppgiftsbiträde?

Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den personuppgiftsansvarigas organisation.

Vad är behandling av personuppgifter?

Behandling är all hantering av personuppgifter, till exempel att samla in, registrera, bearbeta, ändra, föra över, lämna ut, lagra och radera.

Vad innebär dataskyddsförordningen?

Dataskyddsförordningen, eller GDPR, har beslutats av EU och gäller som lag på samma sätt i alla EU:s medlemsstater. Förordningen började gälla den 25 maj 2018 och ersatte personuppgiftslagen, PuL. Syftet är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Jag företräder en organisation som är fullmaktshavare och nu har vi blivit utelåsta från Fullmaktskollen. Hur kommer vi in igen?

Alla fullmaktshavare som registrerar fullmakter i Fullmaktskollen måste ha minst en användare registrerad med rättighet att lägga upp eller ta bort andra användare inom företaget.

Om användare med hög behörighet slutat och ni inte längre har någon med administratörsrättigheter, gör så här:

  1. Er vd mejlar info@fullmaktskollen.se. I mejlet ska namn och telefonnummer på den nya administratören anges.
  2. När vi mottagit mejlet kommer vi att ringa upp den nya administratören för att få hens personnummer. Personnumret behöver vi registrera för att inloggning på fullmaktskollen.se med BankID ska fungera.
Jag är privatperson och kan inte logga in. Vem kontaktar jag för att få hjälp?

Du kan ringa vår kundtjänst på nummer 0771-80 88 00 och få svar på dina frågor.

Jag har inte BankID/Mobilt BankID. Kan jag använda tjänsten ändå?

Fullmaktskollen hanterar även standardiserade fullmakter som du skriver under på papper. Men för att få en överblick över dina fullmakter och kunna hantera dem behöver du logga in med BankID.

Varför har jag fått sms/mejl om att jag har en fullmakt att skriva under?

Troligen har du varit i kontakt med en förmedlare eller bank/försäkringsbolag som ska hjälpa dig med din ekonomi. Logga in på Fullmaktskollen och kontrollera att allt stämmer med fullmakten innan du väljer om du vill skriva under den.
Har du inte varit i kontakt med en förmedlare eller bank/försäkringsbolag så kan det vara en förmedlare eller en bank/försäkringsbolag som har lagt upp en fullmakt på Fullmaktskollen och då felaktigt råkat uppge ditt telefonnummer/din mejladress. Kontakta oss för att korrigera detta.

Varför har jag fått flera påminnelser om att jag har en fullmakt att skriva under?

Så länge en fullmakt inte har skrivits under skickas en påminnelse en gång i veckan. Efter 30 dagar tas fullmakten bort automatiskt om den inte är underskriven. Så fort du har skrivit under fullmakten får du inte längre några påminnelser. Om du inte vill skriva under fullmakten kan du logga in i Fullmaktskollen och välja att ta bort fullmakten. Om du får påminnelser trots att du inte har någon fullmakt i Fullmaktskollen, kontakta oss.

Jag har fått meddelande om att en av mina fullmakter har bytt fullmaktshavare, vad innebär det?

Det innebär att din fullmakt nu har en ny fullmaktshavare. Fullmakten har i övrigt inte ändrats. När du skrev under din fullmakt godkände du att fullmaktshavaren kunde föra över fullmakten till en annan fullmaktshavare. Om du vill få mer information om den nya fullmaktshavaren kan du logga in på fullmaktskollen.se.

Varför finns inga fullmakter registrerade på mig?

Det kan finnas flera olika anledningar. Du har kanske inte skrivit under några fullmakter inom liv- och pensionsområdet sedan Fullmaktskollens start i juni 2016. Den du lämnat fullmakt till måste också vara ansluten till Fullmaktskollen.

Kan jag tidsbegränsa en fullmakt?

Ja, du kan ändra fullmaktens giltighetstid via fullmaktskollen.se.

Vem kan använda mina fullmakter?

Den som du har gett fullmakt kan använda fullmakten för att genomföra det uppdrag som du har gett fullmakt för.

Vem måste jag informera om jag återkallar en fullmakt?

Det är inte nödvändigt att informera någon. Så fort du har återkallat din fullmakt på fullmaktskollen.se får alla berörda parter som är anslutna till tjänsten reda på det. Men när du återkallar en fullmakt påverkar det den tidigare fullmaktshavarens möjlighet att utföra dina uppdrag. Därför kan det vara bra att informera fullmaktshavaren innan du återkallar fullmakten.

Vad innebär det om jag återkallar en fullmakt?

Om du återkallar en fullmakt gäller den inte längre. Det innebär bland annat att din försäkringsförmedlare eller försäkringsrådgivare inte längre är fullmaktshavare. Det kan innebära att fullmaktshavaren inte längre kan utföra dina uppdrag.

Vad händer om jag inte skriver under?

Om du inte skriver under gäller inte fullmakten. Precis som om du inte undertecknar en pappersfullmakt.

Vem kan skriva under en fullmakt?

För att kunna skriva under en fullmakt i tjänsten måste du ha ett svenskt personnummer och ha fyllt 18 år.

Vad menas med fullmaktsgivare och fullmaktshavare?

Fullmaktsgivaren är den som lämnar en fullmakt till fullmaktshavaren.

Vad är en informationsfullmakt?

Informationsfullmakt är en fullmakt som är begränsad till att ge fullmaktshavaren rätt att få viss information om fullmaktsgivarens försäkringar och pensioner, till exempel från ett försäkringsbolag.

Vad är Fullmaktskollen?

Fullmaktskollen i Sverige AB bildades under våren 2014 och driver en digital tjänst för att hantera fullmakter för pension och livförsäkring. Syftet är att underlätta och förenkla för konsumenter och företag så att de på ett enkelt sätt får överblick över sina fullmakter och hur länge de gäller. Användarna kan också skriva under fullmakterna och återkalla dem. Tjänsten är kostnadsfri för konsumenter och företag. Den finansieras via avgifter från de aktörer som ansluter sig till tjänsten.

Vad händer om jag byter namn, telefonnummer eller e-postadress?

Du kan själv hålla dina uppgifter aktuella genom att logga in på fullmaktskollen.se och klicka på fliken Mina inställningar och ändra den uppgift som behöver uppdateras.

Vad gör en personuppgiftsansvarig?

Den personuppgiftsansvariga organisationen är ansvarig för att hantera dina personuppgifter och ska kunna visa att uppgifterna används lagligt, korrekt, och inte mer omfattande än nödvändigt. Det är även den personuppgiftsansvariga som ska ge dig information om hur personuppgifterna används och hur du kan tillvarata dina rättigheter.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information om en viss person som är i livet och där informationen direkt eller indirekt gör att det går att identifiera personen.

Jag företräder en organisation som tar emot och granskar fullmakter och nu har vi blivit utelåsta från Fullmaktskollen. Hur kommer vi in igen?

Alla aktörer som tar emot och granskar fullmakter i Fullmaktskollen måste ha minst en användare registrerad med rättighet att lägga upp eller ta bort andra användare inom företaget.

Om användare med hög behörighet slutat och ni inte längre har någon med administratörsrättigheter, gör så här:

  1. Er vd mejlar info@fullmaktskollen.se. I mejlet ska namn och telefonnummer på den nya administratören anges.
  2. När vi mottagit mejlet kommer vi att ringa upp den nya administratören för att få hens personnummer. Personnumret behöver vi registrera för att inloggning på fullmaktskollen.se med BankID ska fungera.
Jag företräder en organisation som är fullmaktsgivare och nu har vi blivit utelåsta från Fullmaktskollen. Hur kommer vi in igen?

Alla företag som har skrivit under fullmakter i Fullmaktskollen måste ha minst en användare registrerad med rättighet att lägga upp eller ta bort andra användare inom företaget.

Om användare med hög behörighet slutat och ni inte längre har någon med administratörsrättigheter, gör så här:

  1. Er vd mejlar info@fullmaktskollen.se. I mejlet ska namn och telefonnummer på den nya administratören anges.
  2. När vi mottagit mejlet kommer vi att ringa upp den nya administratören för att få hens personnummer. Personnumret behöver vi registrera för att inloggning på fullmaktskollen.se med BankID ska fungera.
Vad händer när jag har loggat in?

När du har loggat in på fullmaktskollen.se och godkänt användarvillkoren får du se en lista på dina gällande och utgångna fullmakter. Du kan även skriva under nyupplagda fullmakter och återkalla fullmakter.

Hur loggar jag in?

För att kunna logga in på dina fullmaktssidor här på fullmaktskollen.se behöver du BankID/Mobilt BankID.

Tänk på att BankID/Mobilt BankID är en personlig e-legitimation och får inte användas av någon annan än dig och ska behandlas på ett säkert sätt. Läs mer om hur du kan skydda dig på www.bankid.com.