Frågor och svar om Fullmaktskollen

Här hittar du vanliga frågor och svar om fullmaktskollen.se och hur du kan använda tjänsten. Saknar du svar på något kan du kontakta oss så hjälper vi dig.

Inloggning 

Hur loggar jag in? 

För att kunna logga in på dina fullmaktssidor här på fullmaktskollen.se behöver du BankID/Mobilt BankID. 

Jag har ingen dator, så jag kan inte logga in. Hur signerar jag en fullmakt då? 

För att kunna använda fullmaktskollen.se behöver du ha tillgång till internet via dator, surfplatta eller mobiltelefon. Fullmaktskollen hanterar även standardiserade fullmakter som du skriver under på papper. Men för att få en överblick över dina fullmakter behöver du ändå kunna logga in på fullmaktskollen.se.

Vad är BankID?

BankID är en e-legitimation som motsvarar en fysisk identitetshandling, som ditt id-kort eller körkort. E-legitimationen använder du för att legitimera dig på internet när du är i kontakt med till exempel myndigheter eller företag. Du kan använda din e-legitimation för att skriva under handlingar på internet. En e-legitimation är personlig, precis som din vanliga id-handling, och får inte användas av någon annan än dig.

Vad är ett Mobilt BankID?

Mobilt BankID är ett BankID för mobiltelefoner och surfplattor.

Hur skaffar jag BankID/Mobilt BankID?

Du kan beställa och ladda ner BankID/Mobilt BankID via din internetbank, där du använder din vanliga inloggning.

Får någon annan använda mitt BankID/Mobilt BankID?

Nej, det är straffbart att använda någon annans e-legitimation.

Hur kan jag skydda mitt BankID/Mobilt BankID?

BankID är en personlig e-legitimation och ska behandlas på ett säkert sätt. Läs mer om hur du kan skydda dig på www.bankid.com. 

Vad händer när jag har loggat in?

När du har loggat in på fullmaktskollen.se och godkänt användarvillkoren får du se en lista på dina gällande och utgångna fullmakter. Du kan även skriva under nyupplagda fullmakter och återkalla fullmakter. 

Jag kan inte logga in på fullmaktskollen.se. Vem kontaktar jag för att få hjälp? 

Du kan ringa vår kundtjänst på nummer 0771-80 88 00 och få svar på dina frågor.

Allmänna frågor

Vad är cookies/kakor och hur används de på fullmaktskollen.se?

En cookie är en textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge dig som användare tillgång till olika funktioner. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparas mellan besöken på webbplatsen. Den har dock ett utgångsdatum. När utgångsdatumet är passerat så raderas cookien automatiskt när du besöker webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Denna typ existerar endast under det aktiva besöket på webbplatsen, och försvinner när du stänger webbläsaren.

Fullmaktskollen.se använder sessionscookies bland annat för att skilja på olika användare av tjänsten. Informationen är krypterad och försvinner när du stänger din webbläsare. För att du ska kunna logga in på fullmaktskollen.se måste din webbläsare stödja cookies.

Fullmaktskollen använder Google Analytics som analysverktyg. Google Analytics använder cookies. Den information som genereras av Google Analytics kommer att vidarebefordras till och lagras av Google. Informationen används för att utvärdera besökarstatistik. Google Analytics samlar inte in personlig information om webbplatsens besökare.

Om du inte vill tillåta cookies på din dator så kan du ställa in det i din webbläsare.

Mer information om cookies och elektronisk kommunikation finns på Post- och Telestyrelsens webbplats, www.pts.se. 

Vad innebär dataskyddsförordningen?

Dataskyddsförordningen, eller GDPR, har beslutats av EU och gäller som lag på samma sätt i alla EU:s medlemsstater. Förordningen började gälla den 25 maj 2018 och ersatte personuppgiftslagen, PuL. Syftet är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information om en viss person som är i livet och där informationen direkt eller indirekt gör att det går att identifiera personen.

Vad är behandling av personuppgifter?

Behandling är all hantering av personuppgifter, till exempel att samla in, registrera, bearbeta, ändra, föra över, lämna ut, lagra och radera.

Vad gör en personuppgiftsansvarig?

Den personuppgiftsansvariga organisationen är ansvarig för att hantera dina personuppgifter och ska kunna visa att uppgifterna används lagligt, korrekt, och inte mer omfattande än nödvändigt. Det är även den personuppgiftsansvariga som ska ge dig information om hur personuppgifterna används och hur du kan tillvarata dina rättigheter.

Vad gör ett personuppgiftsbiträde?

Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den personuppgiftsansvarigas organisation.

Om Fullmaktskollen

Vad är Fullmaktskollen?

Fullmaktskollen i Sverige AB bildades under våren 2014 och driver en digital tjänst för att hantera fullmakter för pension och livförsäkring. Syftet är att underlätta och förenkla för konsumenter och företag så att de på ett enkelt sätt får överblick över sina fullmakter och hur länge de gäller. Användarna kan också skriva under fullmakterna och återkalla dem. Tjänsten är kostnadsfri för konsumenter och företag. Den finansieras via avgifter från de aktörer som ansluter sig till tjänsten.

Vad händer om jag byter namn, telefonnummer eller e-postadress?

Du kan själv hålla dina uppgifter aktuella genom att klicka på fliken Mina inställningar och ändra den uppgift som behöver uppdateras.

Om fullmakter

Vad är en fullmakt?

En fullmakt ger en särskilt utsedd person eller ett företag (fullmaktshavaren) rätt att utföra handlingar på uppdrag av någon annan (fullmaktsgivaren).

Vad är en informationsfullmakt?

Informationsfullmakt är en fullmakt som är begränsad till att ge fullmaktshavaren rätt att få viss information om fullmaktsgivarens försäkringar och pensioner, till exempel från ett försäkringsbolag.

Vad är en förmedlingsfullmakt?

En förmedlingsfullmakt är en fullmakt som både ger fullmaktshavaren rätt att få viss information om fullmaktsgivarens försäkringar och pensioner och rätt att företräda fullmaktsgivaren, till exempel hos ett försäkringsbolag för att teckna försäkring.

Vad menas med fullmaktsgivare och fullmaktshavare?

Fullmaktsgivaren är den som lämnar en fullmakt till fullmaktshavaren.

Vilka försäkringar omfattas av en fullmakt?

Fullmaktens omfattning framgår av hur den är utformad. Fullmaktskollen hanterar fullmakter inom områdena livförsäkring och pension.

Varför ska jag skriva under?

När du skriver under en fullmakt godkänner du den och då kan fullmaktshavaren genomföra sitt uppdrag från dig. Underskriften motsvarar din namnteckning på en pappersfullmakt.

Vad händer om jag inte skriver under?

Om du inte skriver under gäller inte fullmakten. Precis som om du inte undertecknar en pappersfullmakt.

Kan jag återkalla min fullmakt?

Ja, du kan alltid återkalla din fullmakt. Fullmaktskollen.se har en särskild funktion för att återkalla fullmakter.

Vem kan se mina fullmakter?

När du är inloggad på fullmaktskollen.se kan du se de fullmakter du har lämnat. Andra som kan se dina fullmakter är fullmaktshavaren (din försäkringsförmedlare eller försäkringsrådgivare) och de försäkrings- och pensionsföretag som är anslutna till fullmaktskollen.se och som du är kund till.

Vem kan använda mina fullmakter?

Den som du har gett fullmakt kan använda fullmakten för att genomföra det uppdrag som du har gett fullmakt för.

Hur länge gäller en fullmakt?

Det framgår av fullmakten hur länge den gäller. Den kan antingen gälla tills vidare utan tidsbegränsning eller upphöra vid en viss tidpunkt. Du kan när som helst återkalla en fullmakt som du har lämnat.

Kan jag tidsbegränsa en fullmakt?

Ja, du kan ändra fullmaktens giltighetstid via fullmaktskollen.se.

Får jag ett meddelande om när en fullmakt förfaller?

Ja, om du på Mina Inställningar har angett att du vill ha ett sådant meddelande.

Vad innebär det om jag återkallar en fullmakt?

Om du återkallar en fullmakt gäller den inte längre. Det innebär bland annat att din försäkringsförmedlare eller försäkringsrådgivare inte längre är fullmaktshavare. Det kan innebära att fullmaktshavaren inte längre kan utföra dina uppdrag.

Hur återkallar jag en fullmakt?

När du är inloggad på fullmaktskollen.se kan du återkalla fullmakterna var för sig. Öppna en fullmakt under Mina fullmakter och välj alternativet Återkalla fullmakt.

Vem måste jag informera om jag återkallar en fullmakt?

Det är inte nödvändigt att informera någon. Så fort du har återkallat din fullmakt på fullmaktskollen.se får alla berörda parter som är anslutna till tjänsten reda på det. Men när du återkallar en fullmakt påverkar det den tidigare fullmaktshavarens möjlighet att utföra dina uppdrag. Därför kan det vara bra att informera fullmaktshavaren innan du återkallar fullmakten.

Varför finns inga fullmakter registrerade på mig?

Det kan finnas flera olika anledningar. Du har kanske inte skrivit under några fullmakter inom liv- och pensionsområdet sedan Fullmaktskollens start i juni 2016. Den du lämnat fullmakt till måste också vara ansluten till fullmaktskollen.se.

Hanterar Fullmaktskollen fullmakter för dödsbon?

Nej, i dagsläget kan du inte använda dig av Fullmaktskollens fullmakter för att lämna en fullmakt för ett dödsbo. Ett dödsbo är en avliden persons tillgångar och skulder och ibland behöver dödsboet lämna fullmakt till en fullmaktshavare. Företräder du ett dödsbo och har behov av ställa ut en fullmakt ber vi dig kontakta fullmaktshavaren för ett alternativt sätt att hantera fullmakten.

 

Kvinna med kappa och sjal utomhus i motljus